Όροι χρήσης

Χρήση της ιστοσελίδας

§ 1 Ευθύνη για περιεχόμενα, υπερσυνδέσμους

Σύμφωνα με τη γενική νομοθεσία, φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων μας. Συγκεντρώσαμε προσεκτικά τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο και προσπαθούμε να τις ελέγχουμε σε συνεχή βάση. Ωστόσο, δεν φέρουμε ευθύνη για την ορθότητα, την επικαιρότητα, την πληρότητα και τη διαρκή διαθεσιμότητα. Παρέχουμε δεσμευτικές πληροφορίες, συμβουλές, προτάσεις ή επεξηγήσεις μόνο στα πλαίσια της ατομικής επικοινωνίας. Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής, συμπλήρωσης, συντόμευσης ή ακόμη και πλήρους διακοπής λειτουργίας της ιστοσελίδας μας ανά πάσα στιγμή. Επίσης, δεν εγγυόμαστε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας είναι κατάλληλο για τον χρήστη και τους σκοπούς του. Η προσφορά μας περιέχει, επίσης, συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων, στο περιεχόμενο των οποίων δεν έχουμε καμία επιρροή. Δεν υιοθετούμε αυτό το περιεχόμενο ως δικό μας με κανέναν τρόπο και δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για αυτό. Αποκλειστικός υπεύθυνος για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων είναι ο εκάστοτε πάροχος των σελίδων. Δεν ήταν δυνατή η αναγνώριση παράνομου περιεχομένου στις συνδεδεμένες σελίδες. Ο επακόλουθος έλεγχος του περιεχομένου των συνδεδεμένων σελίδων δεν έχει νόημα χωρίς συγκεκριμένες ενδείξεις παραβίασης του νόμου. Ενημερώστε μας άμεσα σε περίπτωση που εντοπίσετε σελίδες μέσω των συνδέσμων μας, τα περιεχόμενα των οποίων φαίνονται αμφισβητήσιμα για εσάς. Εάν διαπιστώσουμε νομικές παραβιάσεις μέσω του περιεχομένου των συνδεδεμένων σελίδων, θα καταργήσουμε αυτούς τους συνδέσμους αμέσως. Αυτή η δήλωση ισχύει για όλους τους συνδέσμους που υπάρχουν στις σελίδες μας.

§ 2 Τεχνικές οδηγίες

Κατά την ψηφιοποίηση δεδομένων ενδέχεται να παρατηρηθούν σφάλματα. Η χρήση διαφορετικών προγραμμάτων περιήγησης στο διαδίκτυο και επιμέρους ρυθμίσεων λογισμικού μπορεί να οδηγήσει σε αποκλίσεις στην παρουσίαση του περιεχομένου.

§ 3 Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο, ο σχεδιασμός και η δομή της ιστοσελίδας μας προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και διατηρούμε ρητά όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Ειδικότερα, η αναπαραγωγή, η επεξεργασία, η διανομή και κάθε είδους εκμετάλλευση απαιτούν την έγγραφη συγκατάθεσή μας, εκτός εάν επιτρέπεται χωρίς συγκατάθεση σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς. Οι λήψεις και τα αντίγραφα αυτών των σελίδων επιτρέπονται μόνο για ιδιωτική, μη εμπορική χρήση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Η χρήση υπερσυνδέσμων στις ιστοσελίδες μας, ιδίως σύνδεσμοι με εσωτερικές ιστοσελίδες, ενσωματωμένοι σύνδεσμοι ή σύνδεσμοι τεχνολογίας Frame, επιτρέπεται μόνο με προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μας.