Κώδικας συμπεριφοράς

Η ολοκληρωμένη και συμμορφούμενη με τους κανόνες συμπεριφορά είναι η απαραίτητη βάση για την εμπιστοσύνη των πελατών μας, των συνεργατών μας και των υπαλλήλων μας και, συνεπώς, για τη μακροπρόθεσμη οικονομική επιτυχία της επιχείρησής μας. Κάθε ένας από τους υπαλλήλους μας, από εκπαιδευόμενους έως διευθυντές, είναι υπεύθυνος να λαμβάνει τις σωστές αποφάσεις και να μην ανέχεται κακή συμπεριφορά ούτε εντός της HARIBO ούτε εντός των συνεργατών μας.

Ο κώδικας συμπεριφοράς της HARIBO περιγράφει την υλοποίηση αυτής της αξίωσης στην καθημερινή εργασία. Σημαντικά θέματα σχετικά:

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.