Δήλωση προστασίας δεδομένων

(Τελευταία τροποποίηση: 8 Δεκεμβρίου 2021)

Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Όλες οι διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων εκτελούνται βάσει των νομικών κανονισμών. Στη συνέχεια, θα ενημερωθείτε σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 21 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) σχετικά με τον χειρισμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας κατά την χρήση του ιστότοπού μας www.haribo.com/el-gr.

I. Υπεύθυνος

Υπεύθυνος κατά τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων:

RiGO Trading S.A.
6,Route de Trèves, EBBC / κτίριο E
L-2633 Senningerberg
Λουξεμβούργο

Email: privacy@rigo-trading.com
Τηλέφωνο: +352 286 7670

II. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων:

RiGO Trading S.A.
6,Route de Trèves, EBBC / κτίριο E
L-2633 Senningerberg
Λουξεμβούργο

Email: privacy@rigo-trading.com
Τηλέφωνο: +352 286 7670

III. Σκοποί και νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων

1. Χρήση του ιστότοπου στα πλαίσια της ενημέρωσης

Μπορείτε να επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας χωρίς να απαιτείται ενεργή εισαγωγή προσωπικών στοιχείων σας. Σε αυτήν την περίπτωση, επεξεργαζόμαστε σε τεχνικό επίπεδο τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

α. Λειτουργία του ιστότοπου από τεχνικής άποψης

Στα πλαίσια της λειτουργίας του ιστότοπου από τεχνικής άποψης, απαιτείται η επεξεργασία συγκεκριμένων, αυτόματα μεταδιδόμενων πληροφοριών σας, ώστε να είναι δυνατή η εμφάνιση του ιστότοπού μας στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και η χρήση του ιστότοπου. Οι πληροφορίες αυτές καταγράφονται αυτόματα με κάθε ανάκτηση της ιστοσελίδας μας και αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής των διακομιστών μας. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν στο σύστημα του υπολογιστή από τον οποίο γίνεται η ανάκτηση. Συλλέγονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

 • Διεύθυνση IP του χρήστη
 • Ημερομηνία και ώρα της πρόσβασης
 • Ανακτημένη διεύθυνση URL συμπερ. της μεθόδου HTTP και των παραμέτρων GET + έκδοσης πρωτοκόλλου
 • Μέγεθος (Byte) της απόκρισης διακομιστή
 • Http αναφοράς
 • Πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται και έκδοση
 • Λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται και έκδοση

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τη λύση Friendly Captcha anti-bot για την ασφάλεια των πεδίων εισαγωγής, έναντι αυτοματοποιημένων επιθέσεων. Οι ακόλουθες πληροφορίες, θα υποβληθούν σε επεξεργασία:

 • Τιμή κατακερματισμού (κρυπτογράφηση μονής κατεύθυνσης) της εισερχόμενης διεύθυνσης IP (η διεύθυνση IP απορρίπτεται, αποθηκεύεται μόνο η τιμή κατακερματισμού).
 • Δεδομένα επικεφαλίδας αίτησης HTTP, ιδίως user-agent, origin και referrer.
 • Ημερομηνία/ώρα της αίτησης
 • Έκδοση του widget που χρησιμοποιείται
 • Αριθμός αιτημάτων από τη (κατακερματισμένη) διεύθυνση IP ανά χρονική περίοδο
 • Απάντηση του αριθμητικού προβλήματος που λύθηκε από τον υπολογιστή του επισκέπτη

Επίσης, χρησιμοποιούμε cookies, για να μπορούμε να σας παρέχουμε τον ιστότοπο προς χρήση. Τα cookies αποτελούν αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο ή από αυτό κατά την ανάκτηση ενός ιστότοπου στον υπολογιστή σας. Ένα cookie περιέχει μια χαρακτηριστική σειρά χαρακτήρων, που καθιστά δυνατή την ταυτοποίηση του προγράμματος περιήγησης σε περίπτωση νέας ανάκτησης του ιστότοπου. Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies αποκλειστικά για να σας προσφέρουμε τον ιστότοπό μας με τις τεχνικές λειτουργίες του. Δεν μπορούμε να σας προσφέρουμε ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπού μας χωρίς την χρήση cookies. Στα ακόλουθα ονομαστικά cookies αποθηκεύονται και προωθούνται σε εμάς οι αναγραφόμενες πληροφορίες:

Κατά αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα του ιστότοπού μας. Οι πληροφορίες σας, που συλλέγονται από τα cookies, δεν υπόκεινται σε επεξεργασία από εμάς για τη δημιουργία προφίλ χρηστών ή για αξιολόγηση της συμπεριφοράς περιήγησής σας.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας στα πλαίσια της λειτουργίας του ιστότοπού μας από τεχνικής άποψης βάσει των ακόλουθων νομικών βάσεων:

 • στα πλαίσια εκπλήρωσης μιας σύμβασης ή λήψης προσυμβατικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β του ΓΚΠΔ, εφόσον επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας για να ενημερωθείτε για τα προϊόντα και τις εκδηλώσεις μας και
 • στα πλαίσια προστασίας των έννομων συμφερόντων μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ. του ΓΚΠΔ, προκειμένου να μπορέσουμε να καταστήσουμε τον ιστότοπο τεχνικά διαθέσιμο σε εσάς. Το έννομο συμφέρον μας είναι να σας παρέχουμε έναν ελκυστικό, τεχνικά λειτουργικό και φιλικό προς τον χρήστη ιστότοπο και να λαμβάνουμε μέτρα για την προστασία του ιστότοπού μας από κινδύνους στον κυβερνοχώρο και να αποτρέπουμε τυχόν κινδύνους στον κυβερνοχώρο για τρίτους από τον ιστότοπό μας.

β. Στατιστική ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου και αύξηση της κάλυψης

Στα πλαίσια της στατιστικής ανάλυσης της χρήσης του ιστότοπού μας, χρησιμοποιούμε εργαλεία ανάλυσης με τη συγκατάθεσή σας. Κατά αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα του ιστότοπού μας και του περιεχομένου. Μαθαίνουμε πώς χρησιμοποιείται ο ιστότοπος και μπορούμε να βελτιστοποιούμε συνεχώς την προσφορά μας. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται στα πλαίσια της στατιστικής ανάλυσης του ιστότοπού μας δεν συγχωνεύονται με άλλα δεδομένα που συλλέγονται στον ιστότοπό μας. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρας σας για στατιστική ανάλυση της χρήσης του ιστότοπού μας βάσει της συγκατάθεσής σας, άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α. του ΓΚΠΔ.

Google Analytics

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιείται η υπηρεσία Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης διαφημίσεων της Google Inc. Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα «Cookies», δηλαδή αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και που καθιστούν δυνατή την ανάλυση χρήσης του ιστότοπου από εσάς. Κατά κανόνα, οι πληροφορίες που παρέχονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας προωθούνται και αποθηκεύονται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ. Σε περίπτωση ενεργοποίησης της ανωνυμοποίησης IP στον ιστότοπό μας, η διεύθυνση IP σας συντομεύεται εκ των προτέρων από την Google εντός των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων συμβαλλόμενων κρατών της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις προωθείται ολόκληρη η διεύθυνση IP σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και συντομεύεται εκεί. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό μας με σκοπό την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου στον διαχειριστή του ιστότοπου. Η διεύθυνση IP που προωθείται από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε στα πλαίσια της υπηρεσίας Google Analytics δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα της Google.

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics με την επέκταση «_anonymizeIp()». Αυτό σημαίνει ότι οι διευθύνσεις IP υπόκεινται σε επεξεργασία σε συντετμημένη μορφή, αποκλείοντας τη δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με εσάς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται, τη συγκατάθεσή σας και τη διαχείριση των cookies, ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία του ιστότοπου από τεχνικής άποψης (α.).

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους χρήσης και την προστασία δεδομένων από την υπηρεσία Google Analytics, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.google.com/analytics/terms/gr.html ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://policies.google.com/?hl=el&gl=gr/

Google Tag Manager

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιείται η υπηρεσία Google Tag Manager της Google. Η υπηρεσία Google Tag Manager είναι μια λύση που επιτρέπει στους εμπόρους να διαχειρίζονται τις ετικέτες ιστότοπων μέσω μιας διεπαφής. Η ίδια η υπηρεσία Google Tag Manager (που χρησιμοποιεί τις ετικέτες) είναι ένας τομέας χωρίς cookies και δεν συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η υπηρεσία Google Tag Manager ενεργοποιεί άλλες ετικέτες, οι οποίες με τη σειρά τους ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα. Η υπηρεσία Google Tag Manager δεν έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Σε περίπτωση απενεργοποίησης σε επίπεδο τομέα ή cookies, παραμένει σε ισχύ για όλες τις ετικέτες παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται με την υπηρεσία Google Tag Manager.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται, τη συγκατάθεσή σας και τη διαχείριση των cookies, ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία του ιστότοπου από τεχνικής άποψης (α.).

2. Ενεργή χρήση του ιστότοπου

Εκτός από την αμιγώς ενημερωτική χρήση του ιστότοπού μας, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας και ενεργά, για να επικοινωνήσετε μαζί μας ή για να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο ή στην ομάδα θαυμαστών. Εκτός από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιγράφονται παραπάνω για καθαρά ενημερωτική χρήση, επεξεργαζόμαστε και άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από εσάς που απαιτούνται για την επεξεργασία των αιτημάτων σας.

α. Αίτημα επικοινωνίας

Για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε και να απαντήσουμε στα αιτήματά σας, π.χ. μέσω των διαφόρων δελτίων επικοινωνίας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που έχετε παράσχει σε αυτό το πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση, περιλαμβάνουν το όνομα, το επώνυμό σας και τη διεύθυνση email σας, για να σας στείλουμε μια απάντηση, καθώς και άλλες πληροφορίες που μας αποστέλλετε ως μέρος του μηνύματός σας.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας στα πλαίσια απάντησης σε αιτήματά σας βάσει των ακόλουθων νομικών βάσεων:

 • στα πλαίσια διαφύλαξης των έννομων συμφερόντων μας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ. του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην κατάλληλη απάντηση αιτημάτων τελικών καταναλωτών ή άλλων ενδιαφερόμενων ατόμων.

β. Ενημερωτικά δελτία, διαφημιστικά email και ομάδα θαυμαστών

Με τη συγκατάθεσή σας, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για σκοπούς διαφήμισης και έρευνας αγοράς, π.χ. για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου μας ή για τη συμμετοχή στην ομάδα θαυμαστών. Σε κάθε περίπτωση, επεξεργαζόμαστε το όνομα και το επώνυμό σας, τη διεύθυνση email σας και τη δήλωσή σας ότι είστε άνω των 16 ετών, ως υποχρεωτικό πεδίο. Στα πλαίσια της ομάδας θαυμαστών, χρησιμοποιούμε και τον ταχυδρομικό κώδικα του τόπου κατοικίας σας. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρας σας για τους αναγραφόμενους σκοπούς βάσει της συγκατάθεσής σας, άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α. του ΓΚΠΔ.

Μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή, κάνοντας κλικ στον προβλεπόμενο σύνδεσμο στο ενημερωτικό δελτίο και εκτελώντας τη διαδικασία κατάργησης εγγραφής.

IV. Σύνδεσμοι

Ορισμένες ενότητες του ιστότοπού μας περιέχουν συνδέσμους για ιστότοπους τρίτων. Οι ιστότοποι αυτοί υπόκεινται σε δικές τους αρχές προστασίας δεδομένων. Δεν φέρουμε ευθύνη για τη λειτουργία τους και των χειρισμό δεδομένων. Σε περίπτωση αποστολής πληροφοριών σε ή μέσω ιστότοπων τρίτων, θα πρέπει να ελέγξετε τις δηλώσεις προστασίας δεδομένων αυτών των σελίδων προτού τους παράσχετε πληροφορίες που μπορούν να σας εκχωρηθούν προσωπικά.

V. Κατηγορίες αποδεκτών

Αρχικά, μόνο οι υπάλληλοί μας ενημερώνονται για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Επίσης, στον βαθμό που επιτρέπεται ή απαιτείται από τον νόμο, κοινοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε άλλους αποδέκτες που παρέχουν υπηρεσίες για εμάς σε σχέση με τον ιστότοπό μας. Περιορίζουμε την προώθηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο απολύτως απαραίτητο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, προωθούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στους παρόχους υπηρεσιών μας. Καθώς λειτουργούν ως επεξεργαστές, δεσμεύονται ρητά από τις οδηγίες μας κατά τον χειρισμό δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αποδέκτες ενεργούν αυτόνομα με τα δεδομένα σας που τους διαβιβάζουμε.

Ακολουθούν οι κατηγορίες των αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας:

 • Εξωτερικοί πάροχοι προγραμματισμού του ιστότοπου www.haribo.com, δηλαδή η Scholz & Volkmer GmbH, Schwalbacher Straße 72, 65183 Wiesbaden, Γερμανία,
 • Εξωτερικοί πάροχοι φιλοξενίας του ιστότοπου www.haribo.com, δηλαδή η PlusServer GmbH, Hohenzollernring 72, 50672 Köln, Γερμανία, η Akamai Technologies GmbH, Parkring 20 – 22, D-85748 Garching, Γερμανία και η Cloudinary Inc., 111 W Evelyn Ave, Suite 206, Sunnyvale, CA 94086, ΗΠΑ,
 • Εξωτερικοί πάροχοι αποστολής νέων μέσω email, δηλαδή η Newsletter2Go GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin, Γερμανία,
 • Εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών για λύση κατά των bot στον ιστότοπο www.haribo.com, δηλαδή η Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Woerthsee, Γερμανία,
 • Εξωτερικοί πάροχοι της λειτουργίας αναζήτησης στον ιστότοπο www.haribo.com, δηλαδή η Elasticsearch B.V., Keizersgracht 281, Amsterdam 1016 –Ed, Ολλανδία,
 • Εξωτερικοί πάροχοι απάντησης ή ελέγχου αιτημάτων ή διαχείρισης τυχερών παιχνιδιών,
 • Πάροχοι logistics για αποστολή προϊόντων, επιστολών ή άλλων αντικειμένων,
 • Υπεύθυνοι ασφάλειας για περιπτώσεις διεκδίκησης αξιώσεων εναντίον μας,
 • Πάροχοι πληρωμών και τράπεζες για τη διεκπεραίωση πληρωμών,
 • Πάροχοι IT για τη διαχείριση και τη φιλοξενία του ιστότοπού μας,
 • Νομικοί σύμβουλοι για τη διεκδίκηση ή υπεράσπιση σε περίπτωση αξιώσεων.
 • Google Analytics
 • Youtube
 • Monotype

VI. Μεταφορά σε τρίτες χώρες

Στα πλαίσια χρήσης διάφορων εργαλείων, προωθούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στις ΗΠΑ. Η προώθηση δεδομένων βασίζεται στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1250 της Επιτροπής της ΕΕ, της 12ης Ιουλίου 2016, σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την επαρκή προστασία που παρέχει η ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ. Κατά τα άλλα, δεν προωθούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε διεθνείς οργανισμούς.

VII. Διάρκεια αποθήκευσης

1. Χρήση του ιστότοπου στα πλαίσια της ενημέρωσης

Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας για αμιγώς ενημερωτικούς σκοπούς, αποθηκεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρας σας ως εξής:

 • Τα αρχεία καταγραφής διακομιστών αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα έως 3 μηνών.
 • Για τη διάρκεια αποθήκευσης των αποθηκευμένων cookies, ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία του ιστότοπου από τεχνικής άποψης (α.).
 • Τα δεδομένα που συλλέγονται από τη Friendly Captcha θα διαγράφονται μετά από 30 ημέρες.
 • Κατά τα λοιπά, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας διαγράφονται άμεσα μετά την έξοδό σας από τον ιστότοπό μας.
 • Επίσης, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε μόνοι σας τα αποθηκευμένα cookies.

2. Ενεργή χρήση του ιστότοπου

Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας ενεργά, αποθηκεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Τα δεδομένα που προωθούνται από εσάς στα πλαίσια αιτημάτων αποθηκεύονται αρχικά μέχρι να απαντηθεί το αίτημά σας. Εφόσον απαιτείται, αποθηκεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μέχρι να παραγραφούν τυχόν νομικές αξιώσεις που απορρέουν από τη σχέση μαζί σας, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουμε ως αποδεικτικά στοιχεία, εάν χρειαστεί. Το χρονικό διάστημα παραγραφής είναι συνήθως μεταξύ 12 και 36 μηνών, αλλά μπορεί να φτάσει και τα 30 έτη. Διαγράφουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας με τη λήξη της προθεσμίας παραγραφής, εκτός εάν υπάρχει νομική υποχρέωση διατήρησής τους, για παράδειγμα από τον γερμανικό εμπορικό κώδικα (§§ 238, 257 παρ. 4 HGB) ή από τον γερμανικό φορολογικό κώδικα (§ 147 παρ. 3, 4 AO). Αυτές οι απαιτήσεις διατήρησης μπορεί να κυμαίνονται από δύο έως έντεκα έτη.
 • Σε περίπτωση εγγραφής στην ομάδα θαυμαστών και στο ενημερωτικό δελτίο, τα δεδομένα σας αποθηκεύονται μέχρι να καταργήσετε την εγγραφή στην ομάδα θαυμαστών ή στο ενημερωτικό δελτίο.
 • Σε περίπτωση τυχερών παιχνιδιών, τα δεδομένα σας διαγράφονται το αργότερο 4 εβδομάδες μετά την ανακοίνωση των νικητών.

VIII. Τα δικαιώματά σας ως ενδιαφερόμενο άτομο

Σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα ως ενδιαφερόμενο άτομο, τα οποία μπορείτε να διεκδικήσετε:

Δικαίωμα πληροφόρησης: Στα πλαίσια του άρθρου 15 του ΓΚΠΔ, έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα να ζητήσετε επιβεβαίωση από εμάς σχετικά με το εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με εσάς. Σε αυτήν την περίπτωση, δικαιούστε επίσης στα πλαίσια του άρθρου 15 του ΓΚΠΔ να λάβετε πληροφορίες σχετικά με αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ορισμένες άλλες πληροφορίες (εκτός των άλλων, σκοποί επεξεργασίας, κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατηγορίες αποδεκτών, προγραμματισμένη διάρκεια αποθήκευσης, προέλευση των δεδομένων, χρήση μιας αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και, σε περίπτωση προώθησης σε τρίτες χώρες, κατάλληλες εγγυήσεις) και ένα αντίγραφο των δεδομένων σας.

Δικαίωμα διόρθωσης: Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ, έχετε δικαίωμα να απαιτήσετε να διορθώσουμε τα αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας εφόσον είναι λανθασμένα.

Δικαίωμα διαγραφής: Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 του ΓΚΠΔ, έχετε δικαίωμα να απαιτήσετε να διαγράψουμε άμεσα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με εσάς. Το δικαίωμα διαγραφής δεν ισχύει, μεταξύ άλλων, εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη (i) για την άσκηση του δικαιώματος στην ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, (ii) την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεών μας (π.χ. νομικά προβλεπόμενη απαίτηση διατήρησης) ή (iii) στα πλαίσια νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 του ΓΚΠΔ, έχετε δικαίωμα να απαιτήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων: Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ΓΚΠΔ, έχετε δικαίωμα να απαιτήσετε να σας παραδώσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, τα οποία μας έχετε παράσχει, σε δομημένη, κοινή και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή.

Δικαίωμα υπαναχώρησης: Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ως προς την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.

Δικαίωμα αντίρρησης: Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 του ΓΚΠΔ, έχετε δικαίωμα να δηλώσετε την αντίρρησή σας στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να μας υποχρεώσετε να διακόψουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Το δικαίωμα αντίρρησης υφίσταται μόνο εντός των ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 21 του ΓΚΠΔ. Επίσης, τα συμφέροντά μας μπορεί να συγκρούονται με τον τερματισμό της επεξεργασίας, έτσι ώστε να δικαιούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας παρά την αντίρρησή σας.

Δικαίωμα προσφυγής σε εποπτική αρχή: Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 77 του ΓΚΠΔ, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε μια εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος του τόπου κατοικίας σας, του τόπου εργασίας σας ή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης, εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας παραβιάζει τον ΓΚΠΔ. Το δικαίωμα προσφυγής δεν θίγει οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή δικαστικό ένδικο μέσο.

Η εποπτική αρχή που είναι υπεύθυνη για εμάς είναι η ακόλουθη:

Κρατικός επίτροπος για την προστασία δεδομένων και την ελευθερία της πληροφορίας της περιοχής Rheinland-Pfalz
Καθηγητής Δρ. Dieter Kugelmann
Διεύθυνση εργασίας: Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz
Ταχυδρομική διεύθυνση: Ταχυδρομική θυρίδα 3040, 55020 Mainz
Τηλέφωνο: 06131/208-2449
Φαξ:06131/208-2497
Email: poststelle@datenschutz.rlp.de

Ωστόσο, σας συνιστούμε να απευθύνετε μια καταγγελία πάντα στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας σε πρώτη φάση.

Τα αιτήματά σας για την άσκηση των δικαιωμάτων σας θα πρέπει, στον βαθμό του δυνατού, να απευθύνονται εγγράφως στην παραπάνω διεύθυνση ή απευθείας στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας.

IX. Εύρος των υποχρεώσεών σας για παροχή δεδομένων

Κατά βάση, δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας Ωστόσο, εάν δεν το κάνετε, δεν θα είμαστε σε θέση να διαθέσουμε τον ιστότοπό μας σε εσάς, ούτε θα μπορούμε να απαντήσουμε στα αιτήματά σας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται οπωσδήποτε για τους προαναφερόμενους σκοπούς, επισημαίνονται σχετικά.

X. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων / δημιουργία προφίλ

Δεν χρησιμοποιούμε μέσα αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων ή δημιουργίας προφίλ (αυτοματοποιημένη ανάλυση των προσωπικών σας θεμάτων).

Πληροφορία για το δικαίωμα αντίρρησης, άρθρο 21 του ΓΚΠΔ

Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας, η οποία εκτελείται βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στ. του ΓΚΠΔ (επεξεργασία δεδομένων βάσει ισοζυγίου συμφερόντων) ή του άρθρου 6 παρ. 1 ε. του ΓΚΠΔ (επεξεργασία δεδομένων δημοσίου συμφέροντος), εφόσον υπάρχουν λόγοι για αυτό που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Αυτό ισχύει επίσης για τη δημιουργία προφίλ βάσει αυτής της διάταξης κατά την έννοια του άρθρου 4 αριθ. 4 του ΓΚΠΔ.

Εάν αντιταχθείτε, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερτερούν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή εάν η επεξεργασία χρησιμεύει στην υποστήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας και για άμεση διαφήμιση. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε διαφημίσεις, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή. Αυτό ισχύει επίσης για τη δημιουργία προφίλ στον βαθμό που σχετίζεται με τέτοιες άμεσες διαφημίσεις. Αυτή η αντίρρηση θα έχει μελλοντική ισχύ.

Δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα σας για σκοπούς άμεσης διαφήμισης, εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία για αυτούς τους σκοπούς.

Η αντίρρηση μπορεί να διατυπωθεί ανεπίσημα και θα πρέπει να απευθύνεται στην

HARIBO GmbH & Co. KG
Dr.-Hans-und-Paul-Riegel-Str. 1
53501 Grafschaft, Γερμανία
Email: info@haribo.com
Τηλέφωνο: 02641 / 300-0
Φαξ: 02641 / 300-289

XI. Αλλαγές

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Τυχόν αλλαγές θα κοινοποιούνται με δημοσίευση της τροποποιημένης δήλωσης προστασίας δεδομένων στον ιστότοπό μας. Εφόσον δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό, αυτού του είδους οι αλλαγές έχουν άμεση ισχύ. Συνεπώς, ελέγχετε τακτικά τη δήλωση προστασίας δεδομένων, για να βλέπετε πάντα την πιο πρόσφατη έκδοση.