Diese Seiten sind für das Querformat optimiert. Bitte drehen!

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Πληροφορίες για την προστασία προσωπικών δεδομένων

 

Ακολουθούμε σε όλες τις διαδικασίες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (π.χ., συλλογή, επεξεργασία και μετάδοση) που προβλέπει ο νόμος. Η ακόλουθη δήλωση δίνει μια γενική εικόνα για το τί είδους δεδομένα συλλέγονται, με ποιόν τρόπο αυτά χρησιμοποιούνται και μεταδίδονται, τί μέτρα ασφαλείας λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας και τον τρόπο με τον οποίο θα λάβετε ενημέρωση για τις πληροφορίες που μας δόθηκαν σχετικά με τα δεδομένα αυτά.

 

1. Συλλογή και αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήραΩς δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία σχετικά με τις προσωπικές ή αντικειμενικές καταστάσεις ενός συγκεκριμένου φυσικού προσώπου ή ενός φυσικού προσώπου του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, όπως π.χ. το όνομά σας, η διεύθυνσή σας, ο αριθμός τηλεφώνου σας, η ημερομηνία γέννησής σας, τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού και η διεύθυνσή σας IP. Με τη χρήση των ιστοσελίδων μας, καταγράφονται τα ακόλουθα δεδομένα, η αποθήκευση των οποίων εξυπηρετεί αποκλειστικά εσωτερικούς τεχνικούς σκοπούς του συστήματος καθώς και στατιστικούς σκοπούς:

 

 

Οι ανακληθείσες σελίδες, το χρησιμοποιηθέν πρόγραμμα περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, ο τομέας που αναζητήθηκε, η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης, οι χρησιμοποιηθείσες μηχανές αναζήτησης, τα ονόματα των ληφθέντων αρχείων και η διεύθυνσή σας IP.

 

Όλα τα δεδομένα σχετικά με τη χρήση, ιδίως η διεύθυνσή σας IP, θα διαγραφούν το συντομότερο δυνατό. Ειδικά σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα, τα δεδομένα μπορεί να αποθηκευτούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προς επεξεργασία των πληρωμών. Επιπλέον προσωπικές πληροφορίες, όπως για παράδειγμα το πλήρες όνομά σας, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, η ταχυδρομική σας διεύθυνση, στοιχεία πιστωτικών καρτών, ονόματα χρηστών και κωδικοί πρόσβασης συλλέγονται μόνο εφόσον είναι αναγκαίο, στο πλαίσιο μιας αίτησης, παραγγελίας ή εγγραφής. Θα σας ζητηθούν μόνο τα στοιχεία που απαιτούνται για τον εκάστοτε σκοπό. Διατηρούμε τα δεδομένα σας μέχρι να ολοκληρωθούν οι αιτήσεις, οι παραγγελίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων πληρωμών και η εγγραφή σας. Έχετε πάντοτε το δικαίωμα να ανακαλείτε, να διορθώνετε και να διαγράφετε τα δεδομένα της εγγραφής σας. Διαγράφουμε την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα μας, εάν η διαγραφή απαιτείται από το νόμο ή έχουν παρέλθει δύο χρόνια από την τελευταία είσοδο στο λογαριασμό σας.

 

2. Χρήση, μετάδοση και διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήραΧρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχονται, μόνο για το σκοπό που προορίζονται, όπως για παράδειγμα για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας, να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας, να συμμετάσχετε σε κληρώσεις, για έλεγχο φερεγγυότητας, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης μιας ενδεχόμενης χρήσης πιστωτικής κάρτας, καθώς και για τους σκοπούς της τεχνικής διαχείρισης του δικτυακού τόπου . Μπορείτε να εγγραφείτε στο δελτίο ενημερώσεων (newsletter) μας το οποίο λαμβάνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην περίπτωση αυτή πρέπει να συλλέξουμε και να αποθηκεύσουμε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Τη χρησιμοποιούμε αποκλειστικά για να σας αποστέλλουμε newsletter μέσω e-mail, με τα οποία μπορείτε να ενημερώνεστε για τις τρέχουσες προσφορές μας. Για να διαγραφείτε οποτεδήποτε από τη διανομή newsletter μεταβείτε στη σελίδα www.haribo.com/deDE/kontakt-service/newsletter.html ή στείλετε μας ένα e-mail στη διεύθυνση info@haribo.com. Στην περίπτωση αυτή τα δεδομένα σας θα διαγραφούν.

Σε καμία περίπτωση δεν πωλούμε προσωπικά δεδομένα. Η μεταβίβαση ή άλλη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους μπορεί να λάβει χώρα μόνο εφόσον αυτό απαιτείται για τους σκοπούς των συμβάσεων ή της εκκαθάρισης συναλλαγών, π.χ. για την είσπραξη αντιτίμου ή εφόσον έχετε ρητά συναινέσει. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άλλη χρήση των πληροφοριών. Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα για εισπρακτικούς σκοπούς στο πλαίσιο παραγγελιών και ανταλλάσσουμε δεδομένα με οργανισμούς προστασίας δεδομένων οικονομικών συναλλαγών (π.χ. Schufa). Επιπλέον, μπορεί να διαβιβάσουμε ανώνυμα δεδομένα χρήσης για σκοπούς έρευνας αγοράς. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να γίνει ταυτοποίηση των χρηστών.

Επισημαίνουμε ότι θα επιτρέπεται με απόφαση της αρμόδιας αρχής, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να παρέχουμε πληροφορίες στο βαθμό που απαιτείται για τους σκοπούς της επιβολής του νόμου, της αποτροπής κινδύνων δημόσιας τάξης από τις αστυνομικές αρχές των διαφόρων χωρών, της εκπλήρωσης των εκ του νόμου καθηκόντων των συνταγματικών αρχών για την προστασία της Ομοσπονδίας και των ομόσπονδων κρατών, της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών και του στρατού ή για την επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

3. Ανακοίνωση ασφαλείαςΈχουμε εφαρμόσει πλήθος μέτρων ασφαλείας στον εύλογα απαιτούμενο βαθμό για την επαρκή προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι βάσεις δεδομένων που διατηρούμε προστατεύονται με φυσικά και τεχνικά μέτρα καθώς και διαδικαστικά μέτρα που επιτρέπουν την πρόσβαση σε πληροφορίες σε ειδικά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, σύμφωνα με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Το πληροφοριακό μας σύστημα προστατεύεται από τείχος προστασίας λογισμικού για την αποτροπή της πρόσβασης από άλλα δίκτυα συνδεδεμένα στο διαδίκτυο. Πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα έχουν μόνο υπάλληλοι που χρειάζονται τις πληροφορίες αυτές για να εκτελέσουν συγκεκριμένες εργασίες. Οι υπάλληλοί μας είναι καταρτισμένοι όσον αφορά τα θέματα ασφάλειας και τις πρακτικές προστασίας δεδομένων. Σε περίπτωση συλλογής δεδομένων για τη διευθέτηση πληρωμών μέσω της ιστοσελίδας μας, η μετάδοση τους γίνεται κρυπτογραφημένα χρησιμοποιώντας τεχνολογία SSL. Ευαίσθητες πληροφορίες, όπως αριθμοί πιστωτικών καρτών ή στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών κρυπτογραφούνται για να προστατευτούν περαιτέρω.

Μην αποκαλύπτετε ποτέ σε τρίτους τον κωδικό πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα μας και αλλάζετε τον κωδικό αυτόν σε τακτά χρονικά διαστήματα. Για να εξέλθετε από τις ιστοσελίδες μας, ενεργοποιήστε την εντολή Log-out και κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης για να αποτρέψετε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες από το να αποκτήσουν πρόσβαση στο λογαριασμό σας.

 

Κατά την επικοινωνία μέσω e-mail δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την πλήρη ασφάλεια των δεδομένων.

 

4. Χρήση των cookiesΧρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies για να μπορούμε να συλλέξουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας μας ή για να κάνουμε πιο βολική την περιήγησή σας (π.χ. αναγνώριση της επιλεγμένης γλώσσας προβολής της σελίδας). Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από μια ιστοσελίδα τοπικά στη μνήμη του προγράμματος περιήγησης του υπολογιστή σας. Τα χρησιμοποιούμενα cookies δεν συλλέγουν προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς ή τη χρήση που κάνετε. Μπορείτε να διαγράψετε οποτεδήποτε αποθηκευμένα cookies, ενεργοποιώντας την κατάλληλη επιλογή στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ή διαγράφοντάς τα από το σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο μενού «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησής που χρησιμοποιείτε.  

 

Είναι αυτονόητο ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης την ιστοσελίδα μας και χωρίς cookies. Μπορείτε οποτεδήποτε να απορρίψετε τη χρήση των cookies (απενεργοποίηση) μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης. Οι απαραίτητες ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης στο πρόγραμμα Microsoft Internet Explorer βρίσκονται στη επιλογή «Εργαλεία / Επιλογές Internet» και στο πρόγραμμα Mozilla Firefox στην επιλογή "Tools / Options". Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στο μενού «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησής που χρησιμοποιείτε. Η απόρριψη ή αποδοχή των cookies μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα της δικής μας ή άλλων ιστοσελίδων.

 

5. Google Analytics

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων διαδικτύου που προσφέρεται από την Google Inc ("Google"). Τα Google Analytics χρησιμοποιούν "cookies", αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και καθιστούν δυνατή την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας από τους επισκέπτες. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie, σχετικά με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συνήθως μεταφέρονται και αποθηκεύονται σε ένα διακομιστή της Google στις ΗΠΑ. Σε περίπτωση ενεργοποίησης της ανώνυμης περιήγησης στην ιστοσελίδα, η διεύθυνση IP σας θα περικοπεί στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλα συμβαλλόμενα κράτη σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταφέρεται και θα αποθηκεύεται σε ένα διακομιστή της Google στις ΗΠΑ. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες, για λογαριασμό των ιδιοκτητών της ιστοσελίδας, προκειμένου να αξιολογήσει τη χρήση της, να συντάξει εκθέσεις σχετικά με τη δραστηριότητα στην ιστοσελίδα και να προσφέρει συναφείς υπηρεσίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας και του διαδικτύου στον ιδιοκτήτη της. Η διεύθυνση IP σας, που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησης στο πλαίσιο των Google Analytics, δε συνενώνεται με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που κατέχονται από την Google. Μπορείτε να αρνηθείτε την αποθήκευση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται. Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση είναι πιθανό κάποιες λειτουργίες αυτής της ιστοσελίδας να μην μπορούν να εκτελεστούν πλήρως. Επιπλέον, μπορείτε να εμποδίσετε τη συλλογή των δεδομένων που παράγονται από το cookie για τη χρήση της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τη Google με λήψη και εγκατάσταση στο πρόγραμμα περιήγησης της επέκτασης που βρίσκεται διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου βρίσκονται στη διεύθυνση www.google.com/analytics/terms/de.html ή στη www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Επισημαίνουμε ότι σε αυτή την ιστοσελίδα, τα Google Analytics έχουν επεκταθεί με τον κώδικα "gat._anonymizeIp();" ώστε να διασφαλίζεται η ανωνυμοποιημένη συλλογή διευθύνσεων IP (το επονομαζόμενο IP-masking).

 

6. Δικαίωμα πληροφόρησης

Έχετε πάντοτε το δικαίωμα να λαμβάνεται πληροφόρηση σχετικά με τα αποθηκευμένα προσωπικά σας δεδομένα, την προέλευση τους, τους παραλήπτες τους και τον σκοπό της επεξεργασίας τους. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με θέματα προστασίας δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε οποτεδήποτε σε εμάς στη διεύθυνση info@haribo.com.

Χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση προγράμματος περιήγησης. Αλλάξτε σε ένα πρόγραμμα περιήγησης τελευταίας έκδοσης, ώστε η ιστοσελίδα να προβληθεί σωστά.