Beginselen voor onze Corporate Responsibility

Interne structuren, externe begeleiding en de dialoog met onze belanghebbenden vormen het fundament waar de Corporate Responsibility van HARIBO op is gebaseerd.

Laptop staat met grote rode goudbeer op een tafel in een kantoorruimte
Laptop staat met grote rode Goldbär op een tafel in een kantoorruimte

Ons model voor Corporate Responsibility

Onze leidende positie in het segment van fruitgom en zoethout gaat hand in hand met de bijbehorende verantwoordelijkheid. Bij HARIBO spreken we over Corporate Responsibility, kortweg CR. We brengen hun essentiële bereiken in kaart in een model van onze verantwoordelijkheid. Het HARIBO-model voor maatschappelijk verantwoord ondernemen legt accenten op vier belangrijke gebieden:

Onze medewerkers bepalen ons succes. Goede en toekomstbestendige werkgelegenheid is sinds 1920 van fundamenteel belang voor HARIBO. Daarom richten we ons onder andere op training en bijscholing. Maatschappij: voor ons is de maatschappij niet alleen een donatie voor een goed doel. Ze vormt de omgeving van onze belanghebbenden, waarin wij als bedrijf actief zijn. Dit maakt de maatschappij direct relevant voor onze core business. Onze verantwoordelijkheid voor het milieu is specifiek gekoppeld aan onze productieprocessen. Ons belangrijkste doel is om onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. De kern van onze verantwoordelijkheid ligt in hoogwaardige en veilige producten. Centraal hierbij staan: kwaliteit, transparante informatie en een open dialoog met onze consumenten.

De bijbehorende structuren en processen helpen ons om ons af te vragen: waar staan we met het oogpunt op onze eigen eisen? op welke gebieden kunnen we nog beter worden? welke ontwikkelingen of impulsen moeten we in onze planning opnemen?

Onze doelstelling op de lange termijn

Producten van HARIBO genieten al generaties lang een grote populariteit bij jong en oud. Dat maakt onze verantwoordelijkheid zo bijzonder voor ons – een verantwoordelijkheid die we als familiebedrijf al een eeuw lang nakomen. De kern van onze strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen is dan ook: door verantwoord te handelen, willen we ervoor zorgen dat consumenten over de hele wereld met plezier en met een zuiver geweten onze producten blijven kiezen in de tweede eeuw van HARIBO.

Wij kunnen hier alleen van profiteren als ons verantwoord handelen wordt gespiegeld door derden. Externe evaluaties kunnen een betrouwbare indicatie geven van de punten waarop ons bedrijf zich nog meer kan (en moet) inzetten. Om te voldoen aan onze eigen normen voor ethisch ondernemen volgen wij de betreffende beoordelingen. In 2015 besloot HARIBO zichzelf uitgebreid te laten controleren door een onafhankelijke partij – en sloot zich aan bij het wereldwijde initiatief van de Sedex-audits. De auditstandaard SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) is een van de breedst opgezette auditconcepten en bestrijkt vier centrale gebieden (de zogenaamde pijlers):

  • arbeidsnormen
  • bedrijfsethische normen
  • gezondheids- en veiligheidsnormen
  • milieunormen

Met uitzondering van twee van onze fabrieken zijn alle HARIBO-productievestigingen nu geauditeerd, waarvan sommige al in de tweede evaluatieronde (re-audit). Tegen 2024 zal het SMETA-programma de HARIBO-groep volledig bestrijken.

SMETA is ook een van de belangrijkste grondslagen van de HARIBO-leverancierscode.

Service en dialoog

Uitzonderlijke tevredenheid met onze producten is voor ons van het allerhoogste belang. Daarom blijft HARIBO direct met zijn consumenten in dialoog – via onze digitale communicatiekanalen en de eigen serviceafdelingen van ons bedrijf. Vragen, ideeën, feedback over individuele producten, en suggesties voor verbeteringen zijn altijd welkom. Dat geldt natuurlijk ook voor onderwerpen met betrekking tot onze Corporate Responsibility