In goed gezelschap

Wij maken deel uit van de samenleving. Daarom willen wij een bijdrage leveren aan een toekomstbestendige maatschappelijke ontwikkeling.

Gezin staat met winkelwagen op parkeerplaats voor supermarkt
Gezin staat met winkelwagen op parkeerplaats voor supermarkt

Als bedrijf maken we deel uit van de samenleving. Onze omgeving binnen die samenleving heeft veel verschillende kanten: uiteenlopende belanghebbenden (oftewel stakeholders) presenteren ons hun verwachtingen. De maatschappelijke verantwoordelijkheid die HARIBO heeft, betekent ook dat we deze verwachtingen op één lijn moeten brengen met die van onszelf en hier rekening mee moeten houden in ons handelen. Bovendien hebben wij zelf de ambitie om onze bijdrage te leveren aan een toekomstbestendige ontwikkeling van onze omgeving.

Engagement en ontwikkeling – HARIBO als onderdeel van de samenleving

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is onderdeel van onze activiteiten als bedrijf, omdat wij nauw verweven zijn met de gemeenschappen op onze locaties.

Bijdragen aan de dialoog

Talloze mensen in meer dan 100 landen genieten van onze producten. Alleen al om die reden heeft ons engagement een sociaal-politiek aspect – bijvoorbeeld in het publieke debat rondom voeding en het milieu. HARIBO is actief betrokken bij een aantal netwerken en initiatieven in een poging een bijdrage te leveren aan duurzame oplossingen voor belangrijke vraagstukken. Enkele voorbeelden:

  • Het Initiative for Responsible Carnauba (IRC)
  • Enactus, het wereldwijde netwerk van universiteiten, studenten en partners in het bedrijfsleven dat zich inzet voor duurzame ontwikkeling
  • Het sectoroverschrijdende samenwerkingsinitiatief European Plastics Pact (HARIBO UK)

Consument – verantwoordelijke kwaliteit voor iedereen

Onze consumenten zijn – naast onze medewerkers – onze belangrijkste belanghebbenden. Sinds 1920 vertrouwen zij op HARIBO voor hoogwaardig snoepgoed. Sinds 1935 schenken ze ons ook internationaal hun vertrouwen.

Vandaag de dag beantwoorden we wereldwijd aan de voorkeur van de consument met ongeveer 1.000 verschillende producten – en vullen we ons assortiment aan met ons gerenommeerde kernassortiment. Consumenten die bijvoorbeeld de voorkeur geven aan vegetarisch of suikerarm snoepgoed van hoge kwaliteit, zullen bij HARIBO vinden wat ze zoeken, net als degenen die bepaalde ingrediënten om religieuze redenen willen vermijden. Wat al onze producten gemeen hebben, is ons constante streven naar de onmiskenbare smaak en de typische textuur van HARIBO.

Doorslaggevend voor ons is: onze consumenten moeten ook in de toekomst kunnen blijven vertrouwen op hoogwaardig en verantwoord geproduceerd snoepgoed van HARIBO.

Betrokkenheid en dialoog

Voor HARIBO is de directe uitwisseling met zijn consumenten van doorslaggevend belang. Niemand kan ons beter vertellen wat hij van onze producten verwacht. Daarom voeren wij regelmatig enquêtes, tests en marktonderzoeken uit naar de wensen en eisen van onze consumenten. Daarnaast blijven wij via onze eigen Klantenservice en sociale netwerken rechtstreeks in contact met onze eindklanten.

Vertrouwen – elke keer opnieuw

In de internationale consumentenenquête ‘Most Trusted Brands’ eindigde HARIBO in de categorie ‘Zoetwaren’ in Duitsland ook in 2020 op de eerste plaats – voor de 19e keer op rij. Een bewijs van het consumentenvertrouwen da in der loop van vele jaren is gegroeid en waar wij – ook door onze producten op een verantwoorde manier te vermarkten – steeds weer recht aan willen doen.

Vermarkting – onze beste reclame is onze goede naam

Het opbouwen van vertrouwen kost tijd – en vereist niet alleen producten van hoge kwaliteit, maar vooral ook verantwoorde reclame-uitingen. Onze producten zijn genotsartikelen en dus geen levensmiddelen van eerste levensbehoefte. Dat betekent allereerst: geniet met mate. Wat reclame-uitingen betreft heeft HARIBO in 2016 voor zichzelf vrijwillig een aantal duidelijke regels geformuleerd. Onze reclame zal altijd gericht zijn op volwassenen. Deze zelf opgelegde verplichting geldt voor alle aspecten van de productvermarkting door HARIBO.

Klanten – samen handelen

Onze afnemers nemen een centrale plaats in de HARIBO-procesketen in: ze vormen de schakel tussen ons en onze consumenten. En ook voor hen wordt duurzame verantwoordelijkheid steeds belangrijker.

De levensmiddelenhandel bevindt zich in een bijzondere situatie: met hun huismerken kunnen onze afnemers zelf invloed uitoefenen op duurzaamheid. Voor de producten van hun leveranciers, die het grootste deel van hun assortiment uitmaken, moeten zij erop kunnen vertrouwen dat de fabrikanten zelf op verantwoorde wijze produceren.

Verantwoordelijkheid nemen en vastleggen

In 2015 besloten wij onze productielocaties te laten auditeren volgens de internationaal erkende SMETA-norm voor duurzame en ethische bedrijfsvoering. Bijna 90% van onze locaties is inmiddels getoetst of doorloopt momenteel een tweede auditronde. SMETA-norm zal in 2021 gelden voor de volledige HARIBO-groep.

Daarnaast maakt verantwoord handelen ook deel uit van de HARIBO gedragscode voor onze leveranciers. En tot slot regelt onze eigen Code of Conduct alles met betrekking tot verantwoorde bedrijfsprocessen en zakelijke relaties.