Milieu vraagt om verantwoordelijkheid

Een gezonde omgeving is de basisvoorwaarde voor elke toekomstbestendige ontwikkeling. Dat geldt niet alleen voor afzonderlijke bedrijven. HARIBO wil daarom zijn bijdrage leveren.

blauwe elektrische auto met HARIBO-branding bij laadstation
blauwe elektrische auto met HARIBO-branding bij laadstation

De ecologische en klimatologische uitdagingen worden steeds groter. Tegelijkertijd is een intact milieu de noodzakelijke voorwaarde voor duurzame ontwikkeling. Daarom hecht HARIBO ook bijzonder veel belang aan haar verantwoordelijkheid voor het milieu.

Voor ons gaat het vooral om vraagstukken die met verpakking hebben te maken: hoe moeten onze verpakkingen worden ontworpen om de optimale kwaliteit van onze producten te garanderen? aan welke voedselveiligheidseisen moet worden voldaan? hoe bereiken we dit met een zo gering mogelijk gebruik van middelen? hoe kunnen we de geschiktheid van onze verpakkingsmaterialen voor recycling verder vergroten? En: bestaan er alternatieven als we nadenken over onze materialen of technologieën?

Verpakkingen - zo veilig mogelijk, zo min mogelijk

Verpakking voor bescherming en veiligheid

Verpakkingen van voedingsmiddelen moeten vooral één ding: hun inhoud beschermen. Daarvoor gelden strenge wettelijke eisen - in de EU bijvoorbeeld de Verordening (EG) nr. 1935/2004. De inhoud van de verpakking moet beschermd zijn tegen verontreiniging en bederf. Bovendien verbetert de verpakking de transportmogelijkheden en maakt een langere bewaartijd mogelijk - zonder verlies van kwaliteit. Zo draag hij bij aan minder verspilling van de geproduceerde levensmiddelen. Ook dat is belangrijk, want de productie van een levensmiddel gaat meestal gepaard met gebruik van een reeks grondstoffen die nodig zijn voor de productie van zijn verpakking.

Verpakkingen bij HARIBO

HARIBO besteedt bijzondere aandacht aan zijn verpakkingen. Doorgaans kiezen wij voor een enkelvoudig verpakkingsmateriaal, oftewel monomateriaal: polypropyleen (PP). Deze kunststof is goed recyclebaar voor zover betreffende afvalverwerkingssystemen en -processen beschikbaar zijn en ook goed worden benut. Samengestelde materialen, die moeilijker recyclebaar zijn, en meervoudige verpakkingen vormen bij HARIBO de absolute uitzondering. Volgens de huidige stand zijn HARIBO-productverpakkingen al voor meer dan 90 procent recycleerbaar – gecertificeerd door het gerenommeerde keuringsinstituut cyclos-HTP.

In ons eigen onderzoek in 2019 naar de 100 meest verkochte zoetwaren en snackartikelen in Duitsland (volgens Nielsen, bepaald voor het jaar 2018*) berekenden wij de gewichtsverhouding tussen inhoud en verpakking – voor de vergelijkbaarheid altijd omgerekend naar 1.000 gram product. Resultaat: alle vijf de HARIBO-producten onder de 100 verkooptoppers behaalden met hun lage verpakkingsafval de hoogste scores. Ook als werd gekeken naar de recycleerbaarheid van de verpakking deden onze producten het goed: de vijf HARIBO-producten in de lijst waren voor 100% recycleerbaar.

* Handelsmerken werden in de ranking van Nielsen niet met naam genoemd. Daarom hebben de berekeningen betrekking op de 76 producten in de top 100 waarvan de naam bekend is.

Verpakking en recycling

Het terugwinnen van gebruikte grondstoffen voor gesloten materiaalkringlopen is een van de centrale factoren om het verbruik van grondstoffen te beperken – en tegelijkertijd veel energie te besparen. Dit kringloopprincipe gaat uit van twee dingen:

  • een functionerende afvalverwijderingsindustrie (zoals bijvoorbeeld in Duitsland)
  • de recycleerbare materialen – bijvoorbeeld onze productverpakkingen – moeten ook bij het afvalverwerkingsbedrijf terechtkomen; ze moeten zo voorgesorteerd worden dat ze van elkaar gescheiden in de feitelijke recycling kunnen worden ingevoerd.

De kwaliteit van teruggewonnen grondstoffen (zogenoemde recyclaten) als uitgangsmateriaal neemt voortdurend toe. Op het strikt gereguleerde gebied van voedselverpakkingen stoten ze vandaag de dag echter nog steeds tegen hun grenzen. Dit geldt bijvoorbeeld voor onzuiverheden die tijdens de recycling moeten worden vermeden – absolute scheiding van de materialen door het afvalverwerkingsbedrijf is een voorwaarde voor het gebruik van gerecyclede materialen voor voedselverpakkingen.

Een grote uitdaging voor recycling is de ontoereikende structuur van de afvalverwijdering die vandaag de dag in veel landen over de hele wereld nog steeds bestaat. Zonder dergelijke structuren zouden verpakkingsmaterialen die geschikt zijn voor recycling niets opleveren.

Verdere ontwikkeling van onze verpakkingen

Wij streven er voortdurend naar om onze verpakkingen te verbeteren. We streven in dit verband drie belangrijke concepten na:

  • vermindering van de verpakking
  • verdere toename van de geschiktheid voor recycling (Design for Recycling)
  • alternatieve materialen

In hoeverre verpakkingen van papier of zogenaamd bioplastic een alternatief zouden kunnen zijn, wordt net zo verschillend beoordeeld als bio-gebaseerde, biologisch afbreekbare of composteerbare kunststoffen als geheel. Zelfs milieuorganisaties zijn tot de conclusie gekomen dat deze verpakkingsmaterialen – op basis van de huidige stand van wetenschap en technologie – over het algemeen niet minder milieu-effecten hebben dan verpakkingsmaterialen op basis van aardolie, wanneer ze vanuit een algemeen ecologisch perspectief worden bekeken.

We zullen de technologische ontwikkelingen op dit gebied echter actief volgen, potentiële toepassingen voortdurend evalueren en testen als er voldoende kans op succes is.