Vertrouwen verdienen - onze producten

Alleen de hoogste kwaliteit en transparantie garanderen ook in de toekomst onze grootste troef: het vertrouwen van onze consumenten.

Productieketel met medewerkster
Productieketel met medewerkster

De snoepmakerskeuken in Bonn is dankzij het grote vertrouwen van onze consumenten uitgegroeid tot een internationale speler: tegenwoordig zijn wij aanwezig op vijf contintenten. Dagelijks verlaten alleen al 100 miljoen HARIBO Goldbären onze fabrieken. Twee dingen zijn niet veranderd: wij zijn nog steeds een familiebedrijf. En wij stellen nog altijd compromislose eisen aan de kwaliteit van onze producten. Dat zijn voor ons de fundamenten om ook als internationaal zoetwarenbedrijf recht te doen aan onze groeiende verantwoordelijkheid.

Kwaliteit als mentaliteit

De HARIBO-filosofie ‘Kwaliteit voorop’ vormt sinds de oprichting van ons bedrijf in 1920 een vast element van onze waardencanon. Uitmuntende kwaliteit is voor ons geen loze kreet, maar een vast beginsel in ons dagelijks handelen. Dit begint bij de productontwikkeling en het gebruik van hoogwaardige grondstoffen, die wij regelmatig laten analyseren in het laboratorium en bij ontvangst grondig controleren voordat ze worden verwerkt. Ons streven naar uitmuntende kwaliteit ondersteunen we verder door elke afzonderlijke processtap in de productie te monitoren en te onderwerpen aan strenge controles. Daarmee waarborgen wij een hoge productveiligheid. Het resultaat zijn HARIBO-producten die eindconsumenten overtuigen met hun versheid, aroma's en smaken, alsook met hun consistentie en verschijningsvorm.

Kwaliteit als tak van het management

Wij streven naar eersteklas kwaliteit, van de gehele logistieke keten tot onze klantenservice. Daarvoor heeft HARIBO een nauwgezet internationaal kwaliteitsmanagement ingevoerd. Basis hiervoor vormen de wettelijke voorschriften die gelden voor de productie van levensmiddelen. De naleving hiervan wordt regelmatig en onaangekondigd gecontroleerd door de verantwoordelijke instanties, bijvoorbeeld op toepassing van de HACCP-principes (gevarenanalyse en beheersing van de kritieke controlepunten). Onze ambities gaan echter nog verder. Zo laten wij alle HARIBO-productielocaties door onafhankelijke controleurs certificeren volgens de internationaal erkende voedselveiligheidsnorm FSSC 22000. Daarnaast controleert ons interne team van auditoren regelmatig en ook onaangekondigd de naleving van diverse parameters – zoals de geldende voorschriften voor recepturen, hygiëne of processen.

Meer informatie over ons kwaliteitsmanagement vindt u hier.

Een verantwoorde productie van snoepgoed omvat niet alleen hoogwaardige grondstoffen (ingrediënten) en veilige, hoogwaardige productie en levering, maar ook transparante informatie voor de consument. HARIBO biedt deze aan via verschillende kanalen, waaronder

Op deze manier willen we onze consumenten in staat stellen om weloverwogen keuzes te maken. Ons begrip van transparante consumenteninformatie omvat ook onze vrijwillige verbintenisom volwassenen aan te spreken in onze reclame.

HARIBO-producten staan voor momenten van genot, de hoogste kwaliteitsnormen en verantwoorde productie. Dit geldt al sinds 1920 – en blijft de claim en de centrale toezegging van ons familiebedrijf.