Code of Conduct

Bezúhonné správanie, ktoré je v súlade s pravidlami, je nevyhnutným základným predpokladom na získanie dôvery našich zákazníkov, obchodných partnerov a pracovníkov, a tým na dosiahnutie dlhodobého hospodárskeho úspechu našej spoločnosti. Každý z našich pracovníkov – od učňa až po konateľa – je zodpovedný za prijatie správnych rozhodnutí a za netolerovanie chybného správania v spoločnosti HARIBO aj u našich obchodných partnerov.

Kódex správania spoločnosti HARIBO opisuje, ako túto požiadavku presadzujeme v každodennej praxi. Medzi dôležité témy pritom patrí:

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.