Tiráž

HARIBO SK, s.r.o. Staromestská 3, 811 03 Bratislava, Slovakia

Internetová adresa: www.haribo.com

E-mail: info-sk@haribo.com
Telefón: +420 545 426 711
Fax: +420 545 211 663

IČO: 35913576
DIČ: 2021921935
IČ DPH: SK2021921935
Štatutárny orgán: Rostislav Němec, Marek W. Kisielewski – konatelia