Naša zodpovednosť

Vďaka udržateľnému hospodáreniu chceme prispieť k čistému prostrediu – sme naň všetci odkázaní.

Pestré HARIBO kúsky ležia v miske na stole
Pestré HARIBO kúsky ležia v miske na stole

Spoločnosť HARIBO vyrába od roku 1920 kvalitné ovocné želé, pendreky, marshmallows a žuvacie cukríky. Naše motto „Kvalita predovšetkým“ platí od založenia spoločnosti. V súčasností patrí do hodnotovej normy HARIBO – a je stredobodom našej spoločensky zodpovedného podnikania (corporate responsibility): Chceme, aby aj v budúcnosti bola dôvera našich zákazníkov v naše produkty odôvodnená. Okrem toho platí zodpovednosť nášho rodinného podniku voči naším vyše 7 000 zamestnancom. Nesieme zodpovednosť aj za spoločnosť a životné prostredie. Vďaka udržateľnému hospodáreniu chceme prispieť k čistému prostrediu – sme naň všetci odkázaní.

Základ našej zodpovednosti.

Smejúca sa pracovníčka drží malé sklené guľôčky do kamery

Ako organizujeme našu zodpovednosť.

Laptop stojí s veľkým červeným medveďom Goldbär na stole v kancelárii

Zodpovednosť za našich zamestnancov.

Zamestnanec HARIBO pred stenou s pestrými papierikmi Post-it

HARIBO ako časť našej spoločnosti.

Rodina stojí s nákupným vozíkom na parkovisku pred supermarketom

Trvalo udržateľne pre naše životné prostredie.

modré elektroauto s označením HARIBO pred nabíjacou stanicou

Zodpovednosť za naše výrobky.

Výrobný kotol s pracovníčkou