Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

(Posledná zmena: 8 decembra 2021)

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pri všetkých procesoch spracovania údajov postupujeme podľa zákonných predpisov. Ďalej vás informujeme podľa čl. 12, 13 a 21 nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) o zaobchádzaní s vašimi osobnými údajmi pri používaní našej webovej stránky www.haribo.com.

I. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ v zmysle nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov:

HARIBO SK, s.r.o. Staromestská 3, 811 03 Bratislava, Slovakia

E-mail: info-sk@haribo.com
Telefón: +420 545 426 711
Fax: +420 545 211 663

II. Zodpovedná osoba

Kontaktné údaje našej zodpovednej osoby:

HARIBO SK, s.r.o. Staromestská 3, 811 03 Bratislava, Slovakia
E-mail: info-sk@haribo.com
Telefón: +420 545 426 711

III. Účel a právne základy spracúvania údajov

1. Informačné používanie webovej stránky

Našu webovú stránku môžete navštíviť bez toho, že by ste aktívne poskytli údaje svojej osobe. Na technickej úrovni potom spracúvame nasledujúce osobné údaje:

a. Technické poskytnutie webovej stránky

Na účely technického poskytnutia webovej stránky je potrebné, aby sme spracovali určité automaticky prenesené informácie od vás, aby váš prehliadač mohol zobraziť našu webovú stránku a vy ste mohli webovú stránku používať. Tieto informácie sa zaznamenávajú automaticky pri každom otvorení našej webovej stránky a ukladajú sa v našich serverových protokolových súboroch. Tieto informácie sa vzťahujú na počítačový systém počítača, z ktorého sa stránka otvára. Pritom sa získavajú nasledujúce informácie:

 • IP adresa používateľa
 • Dátum a čas prístupu
 • Otvorená URL vrát. metódy HTTP a parametrov GET + verzia protokolu
 • Bajtová veľkosť odpovede servera
 • HTTP referrer
 • Použitý prehliadač a verzia
 • Použitý operačný systém a verzia

K zabezpečeniu vstupných polí proti automatizovaným útokom naviac používame riešenie Friendly Captcha anti-bot. Budú spracované nasledujúce informácie:

 • Hodnota hash (jednosmerné šifrovanie) prichádzajúcej IP adresy (IP adresa je zlikvidovaná, uloží sa len hodnota hash)
 • Dáta hlavičky požiadavky http, najmä user-agent, pôvod a odkazujúci
 • Dátum/ čas požiadavky
 • Verzia použitého widgetu
 • Počet požiadaviek z (hashovanej) IP adresy za časové obdobie
 • Odpoveď na aritmetický problém vyriešený problémom návštevníka

Okrem toho používame cookies, aby sme mohli poskytnúť našu webovú stránku na používanie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v internetovom prehliadači, resp. ktoré ukladá internetový prehliadač pri otvorení webovej stránky do vášho počítačového systému. Súbor cookie obsahuje charakteristický sled znakov, ktorý umožní jednoznačnú identifikáciu prehliadača pri opätovnom otvorení webovej stránky. Tieto cookies používame výlučne na to, aby sme vám poskytli našu webovú stránku s jej technickými funkciami. Niektoré funkcie našej webovej stránky nie je možné ponúknuť bez použitia cookies. V ďalej menovite uvedených cookies sa pritom vždy ukladajú a nám odosielajú uvedené informácie:

Tak môžeme zlepšovať kvalitu našej webovej stránky. Všetky informácie, ktoré sa nazbierali pomocou vyššie uvedených cookies, nepoužívame na zhotovovanie profilov používateľa alebo na vyhodnocovanie ich správania sa na internete.

Vaše osobné údaje spracúvame na technické poskytnutie našej webovej stránky na základe nasledujúcich právnych podkladov:

 • na splnenie zmluvy alebo na vykonanie zmluvných opatrení podľa čl. 6 ods. 1 pís. b GDPR, pokiaľ navštívite našu webovú stránku, aby ste sa informovali o našich produktoch a našich podujatiach; a
 • na zachovanie našich oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 pís. f GDPR, aby sme vám mohli našu webovú stránku technicky poskytnúť. Náš oprávnení záujem pritom spočíva v tom, aby sme vám mohli poskytnúť technicky fungujúcu a používateľsky priateľskú webovú stránku, ako aj vykonanie opatrení na ochranu našej webovej stránky pred kybernetickými hrozbami a na zabránenie tomu, aby z našej webovej stránky vychádzali kybernetické riziká pre tretie strany.

b. Štatistická analýza používania webovej stránky a zvýšenie dosahu

Na účely štatistickej analýzy používania našej webovej stránky používame s vaším súhlasom analytické nástroje. Tak môžeme zlepšovať kvalitu našej webovej stránky a jej obsahov. Tak sa dozvieme, ako sa webová stránka používa a môžeme neustále optimalizovať ponuku. Informácie získané v rámci štatistickej analýzy našej webovej stránky sa nespájajú s ostatnými vašimi údajmi zaznamenanými v rámci webovej stránky. Vaše osobné údaje spracúvame na štatistickú analýzu používania našej webovej stránky na základe vášho súhlasu, čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR.

Google Analytics

Na našej webovej stránke používame Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc. Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a ktoré vám umožňujú analýzu používania webovej stránky. Informácie vytvorené pomocou cookies o vašom používaní našej webovej stránky sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. V prípade aktivácie IP anonymizácie na našej webovej stránke však Google vašu IP adresu najskôr skráti v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa na server Google v USA prenesie úplná IP adresa a tam sa skráti. Z nášho poverenia Google tieto informácie použije na vyhodnotenie vášho využívania webovej stránky, na zostavovanie správ o aktivitách webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi stránky, ktoré sú spojené s používaním webovej stránky a internetu. IP adresa poskytnutá v rámci Google Analytics sa nespája s inými údajmi z Google.

Na našej webovej stránke používame Google Analytics s rozšírením „_anonymizeIp()“. Tak sa IP adresy ďalej spracúvajú skrátené, tým sa môže vylúčiť priame spojenie s osobami.

Ďalšie informácie o používaných cookies, vašom udelenom súhlase, ako aj o správe cookies nájdete v odseku Technické poskytnutie webovej stránky (a.).

Bližšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov zo strany, resp. v Google Analytics nájdete na http://www.google.com/analytics/terms/de.html alebo na https://www.google.de/intl/de/policies/

Google Tag Manager

Na našej webovej stránke používame Google Tag Manager od Google. Google Tag Manager je riešenie, pomocou ktorého môžu distribútori spravovať tagy webovej stránky cez rozhranie. Služba Google Tag Manager samotná (ktorá implementuje tagy) je doména bez cookies a nezaznamenáva žiadne osobné údaje. Služba Google Tag Manager sa stará o vypínanie iných tagov, ktoré z vašej strany za určitých okolností zaznamenávajú údaje. Google Tag Manager nepristupuje k týmto údajom. Ak bola na úrovni domény alebo cookie vykonaná deaktivácia, bude platná pre všetky tracking tagy, ktoré sú implementované s Google Tag Manager.

Ďalšie informácie o používaných cookies, vašom udelenom súhlase, ako aj o správe cookies nájdete v odseku Technické poskytnutie webovej stránky (a.).

2. Aktívne používanie webovej stránky

Okrem čisto informačného používania našej webovej stránky môžete našu webovú stránku tiež aktívne používať na to, aby ste sa s nami skontaktovali alebo sa prihlásili na odber informačného letáka alebo do fanklubu. Okrem vyššie popísaného spracúvania vašich osobných údajov pri čisto informačnom používaní spracúvame aj ďalšie osobné údaje od vás, ktoré potrebujeme na spracovanie a odpovedanie na vašu žiadosť.

a. Žiadosť o kontakt

Aby sme mohli spracovať a odpovedať na vaše požiadavky, napr. prostredníctvom rôznych kontaktných formulárov, spracúvame vaše osobné údaje, ktoré ste nám v tejto súvislosti poskytli. V každom prípade k nim patria vaše meno a priezvisko a vaša e-mailová adresa, aby sme vám mohli poslať odpoveď, ako aj iné informácie, ktoré nám pošlete v rámci svojej správy.

Vaše osobné údaje spracúvame na zodpovedanie žiadostí na základe nasledujúcich právnych podkladov:

 • na zachovanie našich oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 pís. f GDPR; náš oprávnený záujme spočíva vo vecnom zodpovedaní žiadostí konečných spotrebiteľov alebo iných zainteresovaných osôb .

b. Informačný leták, reklamné e-maily a fanklub

S vaším súhlasom využívame vaše údaje na účely reklamy a prieskumu trhu, ako napr. doručenie nášho informačného letáka alebo účasť vo fanklube. V každom prípade pritom spracúvame vaše meno a priezvisko, vašu e-mailová adresu a váš údaje, že máte minimálne 16 rokov, ako povinný údaj. V rámci fanklubu sa k tomu ešte pridáva PSČ vášho bydliska. Vaše osobné údaje spracúvame na tu uvedené účely na základe vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR.

Kedykoľvek sa môžete odhlásiť z odberu informačného letáka tak, že kliknete na určený odkaz v letáku a vykonáte zrušenie odberu.

IV. Vľavo

Niektoré odseky našich webových stránok obsahujú odkazy na webové stránky tretích poskytovateľov. Tieto webové stránky podliehajú vlastným ustanoveniam o ochrane osobných údajov. Nie sme zodpovední za ich prevádzku vrátane manipulácie s údajmi. Keď odošlete informácie na takéto alebo prostredníctvom takýchto stránok tretích poskytovateľov, mali by ste skontrolovať ustanovenia o ochrane osobných údajov týchto stránok, predtým ako im poskytnete informácie, ktoré môžu byť priradené k vašej osobe.

V. Kategórie príjemcov

S vašimi osobnými údajmi sa oboznamujú predovšetkým naši zamestnanci. Okrem toho poskytujeme vaše osobné údaje, pokiaľ je to zákonom dovolené alebo predpísané, iným príjemcom, ktorí pre nás poskytujú služby v súvislosti s našou webovou stránkou. Poskytovanie vašich údajov pritom obmedzujeme na nevyhnutné. Čiastočne dostávajú naši poskytovatelia služieb vaše osobné údaje ako zmluvní spracovatelia a potom sú pri zaobchádzaní s vašimi osobnými údajmi prísne viazaní našimi pokynmi. Príjemcovia zaobchádzajú s vašimi údajmi, ktoré im poskytneme, sčasti samostatne.

Ďalej vám uvádzame kategórie príjemcov vašich osobných údajov:

 • Externí poskytovatelia služieb na programovanie webovej stránky www.haribo.com, a to Scholz & Volkmer GmbH, Schwalbacher Straße 72, 65183 Wiesbaden, Nemecko,
 • Externí poskytovatelia pre hosting webovej stránky www.haribo.com, a to PlusServer GmbH, Hohenzollernring 72, 50672 Kolín, Nemecko, Akamai Technologies GmbH, Parkring 20 – 22, D-85748 Garching, Nemecko a Cloudinary Inc., 111 W Evelyn Ave, Suite 206, Sunnyvale, CA 94086, USA,
 • Externí poskytovatelia pre odosielanie informačného letáka, a to Newsletter2Go GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlín, Nemecko,
 • Externí poskytovatelia pre riešenia anti-botov na webovej stránke www.haribo.com, a to Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Woerthsee, Nemecko,
 • Externí poskytovatelia pre poskytnutie funkcie vyhľadávania na webovej stránke www.haribo.com, a to Elasticsearch B.V., Keizersgracht 281, Amsterdam 1016 –Ed, Holandsko,
 • Externí poskytovatelia na zodpovedanie žiadostí alebo realizáciu výherných hier,
 • poskytovatelia logistických služieb, aby sme vám mohli odosielať tovar, listy a iné predmety,
 • poistovatelia, v prípade voči nám uplatnených nárokov,
 • poskytovatelia platobných služieb a banky pri realizácii platieb,
 • poskytovatelia IT služieb pri správe a hostingu našej webovej stránky,
 • právni poradcovia pri uplatňovaní alebo odmietnutí nárokov.
 • Google Analytics
 • Youtube
 • Monotype

VI. Transfer do tretích krajín

V rámci použitia rozličných nástrojov sa osobné údaje prenášajú do USA. Transfer údajov za zakladá na vykonávacom rozhodnutí (EÚ) 2016/1250 Európskej komisie z 12. júla 2016 podľa smernice 95/46/ES Európskeho parlamentu a Rady o primeranosti ochrany ponúkanej Ochranným štítom EÚ – US. Inak neprenášame vaše osobné údaje do krajín mimo EÚ, resp. EHP alebo medzinárodným organizáciám.

VII. Doba uchovávania

1. Informačné používanie webovej stránky

Pri informačnom používaní našej webovej stránky ukladáme vaše osobné údaje nasledovne:

 • Serverové protokoly sa ukladajú na 3 mesiace.
 • Dobu ukladania vložených cookies nájdete v odseku Technické poskytnutie webovej stránky (a.).
 • Údaje nahromadené Friendly Captcha budú po 30 dňoch vymazané.
 • Inak sa vaše osobné údaje vymažú ihneď, ako opustíte našu webovú stránku.
 • Okrem toho máte kedykoľvek možnosť vymazať nainštalované cookies.

2. Aktívne používanie webovej stránky

Pri aktívnom používaní našej webovej stránky uchovávame vaše osobné údaje tak dlho, ako je to potrebné:

 • Vami poskytnuté údaje v rámci žiadostí sa ukladajú predovšetkým na dobu zodpovedania vašej žiadosti. Prípadne potom uchovávame vaše osobné údaje ďalej do nástupu premlčania prípadných právnych nárokov zo vzťahu s vami, aby sme ich prípadne použili ako dôkazový prostriedok. Premlčacia lehota je spravidla 12 až 36 mesiacov, môže však trvať až 30 rokov. S nástupom premlčania vymažeme všetky vaše osobné údaje, s výnimkou existujúcej zákonnej povinnosti uchovávania, napríklad z obchodného zákonníka (§ 238, 257 ods. 4 OZ) alebo z daňového poriadku (§ 147 ods. 3, 4 DP). Tieto povinnosti uchovávania môžu trvať dva až jedenásť rokov.
 • Pri prihláseniach do fanklubu a na odber informačného letáka sa vaše údaje uchovávajú, kým sa neodhlásite s fanklubu alebo informačného letáka
 • Pri výherných hrách sa vaše údaje vymažú najneskôr 4 týždne po zistení víťazov.

VIII. Vaše práva ako dotknutej osoby

Za zákonných predpokladov vám patria nasledujúce práva ako dotknutej osoby, ktoré si môžete uplatniť voči nám:

Právo na informácie: Na základe čl. 15 GDPR ste kedykoľvek oprávnený požadovať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame vás sa týkajúce osobné údaje; ak to tak je, ste ďalej na základe čl. 15 GDPR oprávnený požadovať informáciu o týchto osobných údajoch, ako aj určité ďalšie informácie (napr. účely spracúvania, kategórie osobných údajov, kategórie príjemcov, plánovaná doba uchovávania, pôvod údajov, použitie automatizovaného rozhodovania a v prípade transferu do tretích krajín vhodné záruky) a dostať kópiu vašich údajov.

Právo na opravu: Podľa čl. 16 GDPR ste oprávnený od nás požadovať, aby sme opravili o vás uložené osobné údaje, ak sú tieto nesprávne alebo chybné.

Právo na vymazanie: Za predpokladov čl. 17 GDPR ste oprávnený od nás požadovať, aby sme vás sa týkajúce osobné údaje ihneď zmazali. Právo na vymazanie neexistuje napr. vtedy, keď je spracúvanie osobných údajov potrebné na (I) uplatnenie práva na voľné vyjadrenie názoru a informáciu, (ii) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehame (napr. zákonné povinnosti uchovávania) alebo (iii) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania: Za predpokladov čl. 18 GDPR ste oprávnený od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov: Za predpokladov čl. 20 GDPR ste oprávnený požadovať od nás, aby sme vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, odovzdali v štruktúrovanom, bežnom a strojom čitateľnom formáte.

Právo na odvolanie: Máte právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov s účinnosťou do budúcnosti.

Právo namietať: Za predpokladov čl. 21 GDPR ste oprávnený namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, takže musíme ukončiť spracúvanie vašich osobných údajov. Právo namietať spočíva len v medziach určených v čl. 21 GDPR. Okrem toho môžu naše záujmy odporovať ukončeniu spracúvania, takže sme napriek vášmu namietaniu oprávnení, spracúvať vaše osobné údaje.

Právo na podanie sťažnosti na úrade na ochranu osobných údajov: Za predpokladov čl. 77 GDPR ste oprávnený podať sťažnosť na úrade na ochranu osobných údajov, predovšetkým v členskom štáte vášho miesta pobytu, vášho pracoviska alebo v mieste údajného porušenia, keď ste toho názoru, že spracúvanie vašich osobných údajov porušuje GDPR. Právo podať sťažnosť platí bez obmedzenia iných administratívno-právnych alebo súdnych právnych prostriedkov.

Pre nás je príslušný dozorný orgán:

Krajinský dozorný orgán pre ochranu osobných údajov a informačnú slobodu Porýnsko-Falcko
Prof. Dr. Dieter Kugelmann
Adresa kancelárie: Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz
Poštová adresa: Poštový priečinok 3040, 55020 Mainz
Telefón:06131/208-2449
Telefax:06131/208-2497
E-mail: poststelle@datenschutz.rlp.de

Každopádne vám odporúčame poslať sťažnosť najskôr našej zodpovednej osobe.

Vaše žiadosti o uplatňovaní vašich práv by ste mali podľa možnosti adresovať písomne na vyššie uvedenú adresu alebo priamo našej zodpovednej osobe.

IX. Rozsah vašich povinností na poskytnutie údajov

Zásadne nie ste povinný poskytnúť nám vaše osobné údaje. Ak to však neurobíte, nemôžeme vám poskytnúť našu webovú stránku, odpovedať na vaše žiadosti. Osobné údaje, ktoré nutne potrebujeme na vyššie uvedené účely spracúvania sú ako také zodpovedajúco označené.

X. Automatizované rozhodovanie/profilovanie

Nepoužívame žiadne automatizované rozhodovanie alebo profilovanie (automatizovaná analýza vašich osobných skutočností).

Informácia o vašom práve namietať čl. 21 GDPR

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich údajov, ktoré sa uskutočňuje na základe čl. 6 ods. 1 f GDPR (spracúvanie údajov na základe zváženia záujmov) alebo čl. 6 ods. 1 e GDPR (spracúvanie údajov vo verejnom záujme), keď na to existujú dôvody, ktoré vyplývajú z vašej osobitnej situácie. Toto platí tiež na profilovanie opierajúce sa o toto ustanovenie v zmysle čl. 4 č. 4 GDPR.

Ak podáte námietku, nebudú sa vaše osobné údaje už spracúvať, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Vaše osobné údaje spracúvame v jednotlivých prípadoch na účely priamej reklamy. Ak nechcete dostávať žiadnu reklamu, máte kedykoľvek právo podať námietku; toto platí aj na profilovanie, pokiaľ súvisí s takouto priamou reklamou. Túto námietku budeme v budúcnosti rešpektovať.

Vaše údaje už nebudeme spracúvať na účely priamej reklamy, keď nebudete súhlasiť so spracúvaním na tieto účely.

Námietka nemusí mať predpísanú formu a mala by sa orientovať na

HARIBO SK, s.r.o. Staromestská 3, 811 03 Bratislava, Slovakia
E-mail: info-sk@haribo.com
Telefón: +420 545 426 711
Fax: +420 545 211 663

XI. Zmeny

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť vyhlásenie o ochrane údajov. Prípadné zmeny budú oznámené zverejneným zmeneného vyhlásenia o ochrane údajov na našej webovej stránke. Pokiaľ nie je určené inak, budú takéto zmeny účinné okamžite. Kontrolujte preto pravidelne toto vyhlásenie o ochrane údajov, aby ste vždy videli aktuálnu verziu.