Systém oznamovateľov

Dodržiavanie zákonov a interných predpisov má v HARIBO prioritu. Pretože len tak môžeme chrániť našu firmu, našich zamestnancov a našich obchodných partnerov pred neprehliadnuteľnými rizikami. Možné chybné správanie v HARIBO sa preto musí čo najskôr rozpoznať, skončiť a odstrániť.

Pritom nám pomáha pozornosť všetkých, ako aj vaša pripravenosť upozorniť pri konkrétnych odôvodneniach na možné závažné chybné správanie. Sú pre nás dôležité zodpovedajúce upozornenia od dodávateľov, zákazníkov a ostatných tretích osôb. Spoločnosť HARIBO zriadila na takéto upozornenia systém oznamovateľov. Je dostupný na

haribo.whistleblowernetwork.net

nepretržite a môže zaručiť úplnú anonymitu oznamovateľa. Podrobnosti o spôsobe funkcie, o anonymite oznamovateľa a o ochrane údajov nájdete v našom systéme oznamovateľov v rubrike „FAQ“.

Systém oznamovateľov je určený výlučne na upozornenia na závažné chybné správanie. Patria tam

  • Trestné činy proti spoločnosti HARIBO, napríklad úplatok, sprenevera alebo krádež
  • Konania, ktoré spoločnosť HARIBO vystavujú nebezpečenstvu závažného trestu, nárokov na náhradu škody alebo peňažných pokút, ako porušenia hospodárskej súťaže, pranie peňazí alebo hrubé porušenie ochrany pri práci
  • Spôsoby správania sa, ktoré porušujú ľudské práva, napríklad využívanie detskej alebo otrockej práce alebo závažným spôsobom nedodržaná ochrana životného prostredia alebo antidiskriminačné predpisy.

Na upozornenia na menej závažné chybné správanie využite iné spôsoby hlásenia, napríklad svojej zvyčajnej kontaktnej osobe v HARIBO, našim službám zákazníkom alebo vedúcemu personalistiky.