Diese Seiten sind für das Querformat optimiert. Bitte drehen!

Kvalitet – det første bud

Qualität

HARIBO stiller meget høje krav til kvaliteten af råstofferne i sine produkter. Derfor er alle HARIBO-produktionsanlæg i hele verden da også i slutningen af 2017 certificeret ifølge FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000), hvilket medfører en stor accept i den internationale handel og står for det højeste niveau i forhold til kvalitets- og sikkerhedsstandarder langs hele fremstillings- og leveringskæden.
„Kvalitet“ er sammensat af en række enkeltdele. For det første er førsteklasses råstoffer uundværlige for vedvarende at kunne levere en overbevisende kvalitet. For det andet er det bydende nødvendigt at kontrollere hele produktionsprocessen omhyggeligt – og dette sker teknologisk på højeste niveau. Derudover er det særligt vigtigt for os at hver enkelt medarbejder fremmer kvalitetsniveauet på vores produkter via sin egen personlige indsats. Vi rådgiver til enhver tid vores handelspartnere med henblik på de korrekte opbevaringsbetingelser for vores produkter, så vores varer heller ikke lider kvalitetstab ude på hylderne.


Opsummerende kan det fastholdes, at vi sætter alt ind på at bevare vores filosofi „Kvalitet frem for alt“.

Kvalitetspolitik

Kvalitetspolitikken dækker alle Haribos afdelinger, således at:

  • Produkterne opfylder kundernes krav og forventninger
  • Produkterne overholder lovgivningen i forhold til vægt, indhold, anprisning og sporbarhed fra jord til bord og omvendt
  • Råmateriale og primær emballage er godkendt til fødevareanvendelse
  • Gennem løbende kvalitetskontrol i produktionsprocessen sikres at diverse mål overholdes
  • Defekter fanges og frasorteres

Fødevaresikkerhed

Slik er en fødevare – det stiller store krav til hygiejne, korrekt opbevaring og behandling af råvarer – derfor skal fødevaresikkerheden være i top. Vi sikrer dette gennem risikoanalyser af kritiske styringspunkter i henhold til EU- og de danske fødevaremyndigheders krav. Endvidere er certifikatet fra FSSC endnu et bevis på, at fødevaresikkerheden er optimal.

Sikkerheds – og miljøpolitik

Hos Haribo tror vi på, at en effektiv sikkerheds - og miljøpolitik er et værdifuldt værktøj til reduktion af mulige miljø-, sundheds- og sikkerhedsmæssige påvirkninger fra vores aktiviteter, såvel som et effektivt værktøj til at fremme vores sociale, etiske og miljømæssige ansvar som virksomhed.

Læs kontrolrapporter for HARIBO Produktion DK

se mere på findsmiley.dk

Læs kontrolrapporter for HARIBO Lakrids A/S

se mere på findsmiley.dk

Læs kontrolrapporter for HARIBO Lakrids A/S butik

se mere på findsmiley.dk

Certifikat

Food Safety System Certification 22000 certifikatet kan ses her

se pdf af certifikat (PDF / 501 KB)

Du anvender en forældet browser. Skift venligst til en aktuel browser, så denne hjemmeside kan vises korrekt.