Diese Seiten sind für das Querformat optimiert. Bitte drehen!

Gumové ovocné želé - od ručního výkresu k hotovému výrobku

Na začátku každého gumového ovocného želé stojí kreativní nápad produktového designera. A to je nejdříve ruční práce: každá novinka ze sortimentu výrobků HARIBO se v prvním kroku ručně nakreslí jako skica na papír

Počítač a fréza

Fräse

Ruční nákres se poté naskenuje do počítače a promění se na trojrozměrný přesný vzorový výkres. Údaje z tohoto vzorového výkresu se poté přenesou do high tech frézy, pomocí které se nový tvar gumového ovocného želé

Krabičky s pudrem a sádrová razítka

Puderkästen Gipsstempel

Na řetězovém dopravníku se nyní dovezou ploché krabičky naplněné až po okraj jemným škrobovým pudrem s uhlazeným povrchem. Do krabiček naplněných formovacím pudrem se poté vtlačí ze shora stovky těchto sádrových razítek. Ve škrobovém prášku zůstanou jejich otisky jako prohlubeň.

Negativní forma jede na pásu k další výrobní stanici, kde se z trysek vylévá zahřátá tekutá směs ovocného želé do negativních formiček. A v tu chvíli již spatří světlo světa další stovky nových želatinových bonbónů.

Poslední "make-up"

Das letzte "Make-up"

Po relativně dlouhém procesu sušení v sušárnách poté gumové ovocné želé získá ještě povlak ze včelího nebo karnaubského vosku, který jim dodá lesklý vzhled a zabrání jejich vzájemnému slepování.

Nyní jsou želatinové bonbóny připraveny k zabalení, kde se také automaticky zváží a uzavřou do sáčků a poté posílají k zákazníkům do celého světa.

Výrobky z extrudéru

Výjimkou jsou tzv. výrobky z extrudéru. Tyto výrobky se vyrábějí pod vysokým tlakem a za vysokých teplot v tzv. šnekových lisech (extrudérech). Výrobky z extrudéru se často nabízejí v kandované formě.

Používáte zastaralou verzi prohlížeče. Proveďte prosím aktualizaci prohlížeče, aby bylo možno tuto webovou stránku správně zobrazit.