Code of Conduct

Integrita a dodržování předpisů jsou nezbytným základem důvěry našich zákazníků, obchodních partnerů a zaměstnanců, a tím i dlouhodobého ekonomického úspěchu naší společnosti. 

Každý z našich zaměstnanců - od učňů po generálního ředitele - je zodpovědný za přijímání správných rozhodnutí a odmítání protiprávního jednání jak ve společnosti HARIBO tak u našich obchodních partnerů. 

Náš Code of Conduct popisuje, jak uplatňujeme tento nárok u důležitých témat v naší každodenní praxi.

 

 

Haribo chutná malým, stejně tak i dospělým!