Diese Seiten sind für das Querformat optimiert. Bitte drehen!

Prohlášení o ochraně dat

Informace o ochraně dat

Při veškerém zpracování dat (např. získávání, zpracování a přenos) postupujeme podle zákonných předpisů. Následující prohlášení vám poskytne přehled, jaké druhy dat


Google Analytics

Tato webová stránka používá webovou analýzu Google Inc. („Google“) Google Analytics. Google Analytics používá tzv „cookies“, textové soubory, které jsou ukládány na Vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho používání webových stránek. Informace vytvořené pomocí cookie, týkající se používání této webové stránky, se zpravidla přenášejí a ukládají na server Googlu v USA. V případě, že je aktivována anonymizace IP na této webové stránce, Google Vaši IP adresu v rámci členských zemí Evropské unie nebo jiných smluvních států dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrátí. Pouze ve výjimečných případech bude plná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace k tomu, aby vyhodnotil Vaše požívání webové stránky, a sestavil tak zprávy o webových aktivitách a poskytl další služby spojené s používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa předaná v rámci Google Analytics z Vašeho prohlížeče nebude spojena s jinými údaji z Googlu. Můžete zabránit ukládání cookies odpovídajícím nastavením svého prohlížeče; upozorňujeme Vás ale na to, že v takovém případě je možné, že nebudete moci používat veškeré funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Kromě toho můžete zabránit evidenci údajů vytvořených cookie a vztahujících se na Vaše používání webových stránek (včetně Vaší IP adresy) přes Google stejně jako zpracování těchto údajů Googlem, když stáhnete a instalujete plugin pod následujícím odkazem tools.google.com/dlpage/gaoptout
 
Bližší informace k podmínkám používání a ochraně údajů najdete na adrese www.google.com/analytics/terms/cz.html příp. pod www.google.de/intl/cs_CZ/policies/. Upozorňujeme na to, že byl Google Analytics na této webové stránce rozšířen o kód „gat._anonymizeIp();“, aby se zabezpečila anonymizovaná evidence IP adres (tzv. IP masking).

Používáte zastaralou verzi prohlížeče. Proveďte prosím aktualizaci prohlížeče, aby bylo možno tuto webovou stránku správně zobrazit.