Zásady pro ochranu údajů

(stav k 25. květnu 2018)

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás klíčová. Ve všech procesech zpracování údajů postupujeme v souladu s právními předpisy. Níže vás informujeme, v souladu s čl. 12, 13 a 21 Obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR), o zpracování vašich osobních údajů při používání naší webové stránky https://www.haribo.com/csCZ/

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například občanské jméno, adresa, telefonní číslo a datum narození.

I. Správce osobních údajů

Správce osobních údajů ve smyslu GDPR:
HARIBO CZ s.r.o.
Maříkova 50
621 00 Brno, Česká republika
E-mail:
Telefon: 00420 545 426 711
Fax: 00420 545 211 663

nebo

HARIBO SK, s.r.o.
Staromestská 3
811 03 Bratislava, Slovensko
E-mail:
Telefon: 00420 545 426 711
Fax: 00420 545 211 663

II. Účel a právní základ zpracování údajů

1. Informační využití webových stránek
Pokud používáte naše webové stránky pouze informativně, takže se nepřihlašujete, neregistrujete, ani nám jinak neposkytujete informace o své osobě, nezpracováváme o vás žádné osobní údaje, s výjimkou údajů, které zprostředkuje váš prohlížeč, aby vám umožnil návštěvu webových stránek, a také informací, které jsou nám předávány ve smyslu použitých souborů cookies pro statistickou analýzu používání našich webových stránek.

a. Technické zajištění webových stránek
Za účelem technického zajištění webových stránek je nezbytné, abychom zpracovávali určité, automaticky předávané informace z vaší strany, aby váš prohlížeč mohl zobrazit naše webové stránky, a vy jste je mohli používat. Tyto informace jsou předávány automaticky pokaždé při načtení našich webových stránek a uloženy v našich protokolových souborech na serveru. Týkají se počítačového systému počítače, který stránky načte. Přitom budou zpracovány následující informace:

 • IP adresa uživatele,
 • datum a čas přístupu,
 • metoda přístupu (get/post),
 • požadavek,
 • protokol (například http),
 • stav (např. chybové zprávy),
 • množství získaných dat,
 • odkazující server,
 • prohlížeč a operační systém uživatele.

Kromě toho používáme soubory cookies, abychom umožnili použití našich webových stránek. Cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy na vašem počítačovém systému v internetovém prohlížeči nebo z internetového prohlížeče při načtení webové stránky. Soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jasnou identifikaci prohlížeče při opětovném zadání webové stránky. Používáme cookies pouze za účelem umožnění užívání našich webových stránek s jejich technickými funkcemi. Některé funkce našich webových stránek nelze nabídnout bez použití cookies. Zadané informace jsou vždy uloženy v níže vyjmenovaných cookies a předány naší straně:

Cookies pro řízení vyvažovačů zátěže (tzv. load balancers):

 • rah5Rie1-%3Flv-har-de%3FHAR_world_https
 • rah5Rie1-%3Flv-har-de%3FHAR_https_haribo
  Cookies k řízení vyvažovačů zátěže zajišťují přesměrování uživatele, který načte úvodní stránku www.haribo.com, vyvažovačem zátěže na určitý backend server, přičemž se během celé jeho návštěvy načtou požadované stránky z tohoto backend serveru. Obsahují klíč, který jednoznačně identifikuje přidělený backend server, např. „EINFEAAK“ nebo „FJNFEAAK“.

Cookies k uložení souhlasu s používáním cookies:

 • privacy_agreed
 • accept
  V cookies je uloženo, zda uživatel přijímá upozornění ohledně nich, tedy že klikl na „Souhlasím“. Tímto způsobem se uživateli již nebude toto upozornění zobrazovat. Cookie privacy_agreed se používá při kliknutí na platformu značky a obsahuje hodnotu „true“, na firemní stránce to znamená „accept“ (přijetí) souboru cookie, který se pak uloží s hodnotou „true“.

Cookie k uložení posledního výběru jazyka:

 • last_locale
  V tomto souboru cookie se uloží výběr jazyka nebo země uživatele v podobě ISO kódů dané země a jazyka, aby byla při následující návštěvě ihned načtena správná verze pro danou zemi.

Systém pro správu obsahu relačních cookies:

 • fe_typo_user
  Cookie fe_typo_user využívá systém správy obsahu a obsahuje jedinečnou hodnotu hash, např. „11ee05f2869497562817be4ad4322cfd“. V případě potřeby se cookie použije v přihlašovacím rozhraní pro uživatele.

Vaše informace, které byly shromážděny výše uvedenými cookies, nepoužijeme k tomu, abychom vypracovali profil uživatele, ani vyhodnocovali jeho chování během prohlížení internetu.

Zpracováváme vaše osobní údaje pro technické zajištění našich webových stránek na základě následujících právních důvodů:

 • k plnění smlouvy nebo provádění předsmluvních opatření podle čl. 6 odst. 1 b GDPR, pokud navštívíte naše webové stránky, abyste se dozvěděli o našich produktech a našich akcích; a
 • k ochraně našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 f GDPR, abychom vám mohli technicky zpřístupnit webové stránky. Je naším oprávněným zájmem, abychom vám mohli poskytnout zajímavé, technicky funkční a uživatelsky přívětivé internetové stránky, jakož i uplatnili opatření k ochraně našich webových stránek od online bezpečnostních hrozeb a zabránit tomu, aby z našich webových stránek vzniklo bezpečnostní riziko pro třetí strany.


b. Statistická analýza využití webových stránek a zvýšení dosahu

Pro účely statistické analýzy používání našich internetových stránek aplikujeme analytické nástroje. Pomocí nich můžeme zlepšit kvalitu našich webových stránek a jejich obsahu. Stanovujeme, jak se budou stránky používat, a můžeme neustále optimalizovat svou nabídku.

Informace získané v rámci statistické analýzy našich stránek se neslučují s dalšími vašimi údaji shromážděnými v rámci těchto stránek.

Zpracováváme vaše osobní údaje pro statistickou analýzu použití našich webových stránek na základě následujících právních důvodů:

 • k ochraně našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 f GDPR; naším oprávněným zájmem je požadovaná úprava našich webových stránek.
 • Pokud jste udělili souhlas, tak na základě něj postupujeme dle čl. 6 odst. 1 a GDPR.

Google Analytics
Na našich stránkách používáme Google Analytics, službu webové analýzy Google Inc. Google Analytics používá tzv. „cookies“ – textové soubory, které jsou uloženy na vašem počítači a umožňují analýzu vašeho využívání webových stránek. Informace vygenerované soubory cookies o vašem používání našeho webu jsou obvykle přenášeny na server Google v USA, kde jsou uloženy. V případě aktivace anonymizace IP na našich stránkách však bude nejdříve vaše IP adresa ze strany Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude převedena celá IP adresa na server Google v USA a poté zkrácena. Naším jménem společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho využívání této webové stránky, aby připravila zprávu o aktivitách na webových stránkách, a aby poskytla provozovateli webových stránek další služby související s použitím webových stránek a internetu. IP adresa poskytnutá vaším internetovým prohlížečem v rámci  Google Analytics nebude sloučena s jinými daty Google.

Na našich stránkách používáme službu Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“. Tímto způsobem budou IP adresy dále zpracovány ve zkrácené podobě, čímž lze vyloučit přímou souvislost s konkrétní osobou.

Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením svého prohlížeče; avšak mějte na paměti, že pak nebudete moci v plném rozsahu používat všechny funkce našich webových stránek.

Můžete zabránit Google, aby byly údaje ze souborů cookies a údaje souvisejících s používáním našich webových stránek (včetně vaší IP adresy) zaznamenávány, a také můžete zabránit zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací dostupného pluginu prohlížeče na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Případně můžete místo toho kliknout na tento odkaz

aktivovat Google Analyticsdeaktivovat Google Analytics

abyste v budoucnu zamezili sběru Google Analytics na našich webových stránkách. Pak bude do vašeho koncového zařízení umístěna tzv. opt-out cookie. Vezměte prosím na vědomí, že si musíte opt-out cookie aktivovat ve všech používaných prohlížečích na svých koncových zařízeních, a popřípadě ji budete znovu muset aktivovat, pokud někdy odstraníte všechny cookies v určitém prohlížeči.

Bližší informace ohledně podmínek používání a ochraně osobních údajů od nebo ze strany Google Analytics najdete na: http://www.google.com/analytics/terms/cz.html, případně na https://www.google.de/intl/cz/policies/.

Google Tag Manager
Na našich stránkách používáme Google Tag Manager od společnosti Google. Google Tag Manager je řešení, které umožňuje obchodníkům plošně spravovat tagy webových stránek. Služba Google Tag Manager je sama osobě (jelikož používá tagy) doménou bez cookies a neshromažďuje žádné osobní údaje. Služba Google Tag Manager zabezpečuje spouštění dalších tagů, které z vaší strany za určitých okolností shromažďují údaje. Google Tag Manager nemá k těmto datům přístup. Pokud byl proveden zákaz na úrovni domény nebo souborů cookies, zůstává v platnosti pro všechna další sledování tagů, které jsou implementovány pomocí Google Tag Manager.

 

2. Aktivní využívání webových stránek
Kromě čistě informativního využívání našich internetových stránek je můžete používat i aktivně, abyste nás kontaktovali nebo se přihlásili k odběru newsletteru, případně se stali členem klubu fanoušků. Kromě výše uvedeného zpracování vašich osobních údajů při čistě informativním využívání z vaší strany zpracováváme navíc další osobní údaje, které jsou nezbytné k vyřízení a odpovědi na vaše dotazy.

a. Žádost o kontakt
Abychom mohli zpracovat a zodpovědět vaše dotazy, např. přes různé kontaktní formuláře, zpracováváme osobní údaje, které jste nám v této souvislosti poskytli. Vždy k nim patří vaše jméno a emailová adresa, abychom vám mohli odpovědět, jakož i další informace, které jste nám v rámci své komunikace zaslali.
Zpracováváme vaše osobní údaje pro zodpovězení dotazů uživatelů na základě následujících právních důvodů:

 • k ochraně našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 f GDPR; naším oprávněným zájmem je odpovědět na dotazy zákazníků.

b. Newsletter, propagační e-maily a klub fanoušků
S vaším souhlasem používáme vaše údaje za účelem reklamy a průzkumu trhu, jako např. doručováním našeho newsletteru nebo účastí v klubu fanoušků. Pokaždé přitom zpracujeme vaše křestní jméno a příjmení a vaši emailovou adresu, což jsou povinné údaje. V rámci klubu fanoušků jsou přidány následující údaje: oslovení, obec, ulice, číslo domu, poštovní směrovací číslo a rok narození.

Z odběru newsletteru se můžete kdykoliv odhlásit kliknutím na určený odkaz v newsletteru a provést zrušení odběru.

Kdykoli se můžete odhlásit z klubu fanoušků na naší webové stránce pod Akce/Služby/Fanklub.

Zpracováváme vaše osobní údaje pro zde uvedené účely na základě následujících právních důvodů:

 • Souhlas podle čl. 6 odst. 1 a GDPR.

 

III. Odkazy

Některé části naší webové stránky obsahují odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto webové stránky podléhají vlastním zásadám o ochraně údajů. Nejsme zodpovědní za jejich provoz, ani nakládání s daty. Než odešlete informace na nebo prostřednictvím stránek třetích stran, měli byste si nastudovat zásady o ochraně údajů těchto stránek, než poskytnete informace, které lze spojovat s vaší osobou.

 

IV. Kategorie příjemců údajů

V první řadě jsou o vašich osobních údajích informováni pouze naši zaměstnanci. Kromě toho sdělujeme vaše osobní údaje dalším příjemcům, kteří nám poskytují služby v souvislosti s našimi webovými stránkami. Omezujeme přitom další zpřístupnění vašich osobních údajů na nezbytné minimum. Částečně obdrží vaše osobní údaje naši poskytovatelé služeb, jakožto vykonavatelé zakázek, a jsou pak při zacházení s vašimi osobními údaji výhradně vázání našimi pokyny, resp. smlouvou o zpracování osobních údajů. Částečně příjemci zacházejí s vašimi údaji, které jim poskytujeme, samostatně.

Níže uvádíme kategorie příjemců vašich osobních údajů:

 • externí poskytovatelé služeb pro zasílání novinek prostřednictvím e-mailu, zodpovězení nebo prozkoumání dotazů nebo uspořádání soutěží,
 • poskytovatelé logistických služeb, aby vám mohli posílat zboží, dopisy a další položky,
 • pojistitelé v případě vznesených nároků vůči nám,
 • poskytovatelé platebních služeb a banky při zpracování plateb,
 • poskytovatelé služeb IT při správě a hostingu našich webových stránek,
 • právní poradci při uplatňování nebo obraně proti nárokům.

 

V. Přenos do třetích zemí

V rámci používání nástrojů Google předáváme vaši zkrácenou IP adresu do USA. Přenos dat je založen na Prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU-USA na ochranu soukromí.

Jinak vaše osobní údaje do zemí mimo EU nebo EHP nepřenášíme, a to ani mezinárodním organizacím.

 

VI. Doba uchovávání

1. Informační využití webových stránek
Při čistě informativním využívání našich internetových stránek uchováváme vaše osobní údaje následovně:

 • Protokoly serveru se uchovávají po dobu 3 měsíců.
 • Cookies týkající se souhlasu s používáním cookies jsou uloženy po dobu jednoho měsíce.
 • Cookies pro výběr jazyka nebo země jsou uloženy po dobu tří měsíců.
 • Cookies používané službou Google Analytics jsou uloženy následovně: Cookie „_ga“ je uložen až na 2 roky, cookie „_gid“ jeden den, všechny ostatní cookies Google Analytics jsou odstraněny nejpozději jednu hodinu po opuštění webové stránky.
 • Cookies vyvažovačů zátěže jsou uloženy až po dobu 10 let.
 • Jinak budou vaše osobní údaje okamžitě odstraněny poté, co naše stránky opustíte.

Také máte kdykoliv možnost sami nainstalované cookies odstranit.

2. Aktivní využívání webových stránek
Při aktivním používání naší webové stránky uložíme vaše osobní údaje pouze na nezbytně dlouhou dobu:

 • Údaje, které jste poskytli v souvislosti s dotazy, budou následně uchovávány nejpozději do momentu odpovědi na váš dotaz.
 • V případech, kdy vyhodnotíme, že na základě naší odpovědi můžete vyvozovat jakékoliv právní nároky vůči nám, budou vaše osobní údaje uchovávány až do uplynutí promlčecí doby těchto nároků. Promlčecí doba je obvykle 3 roky.
 • Při přihlášení do klubu fanoušků budou vaše údaje uloženy do doby, než se z .
 • Při soutěžích budou vaše údaje vymazány nejpozději do 4 týdnů po vyhlášení vítěze.


VII. Vaše práva jako dotčené osoby

V souladu s právními podmínkami máte, jakožto dotyčná osoba, nárok na následující práva, která můžete vůči nám uplatnit

Právo na informace: Máte právo od nás kdykoliv požadovat, v souladu s čl. 15 GDPR, , zda vaše příslušné osobní údaje zpracováváme; pokud tomu tak je, máte dále v souladu s čl. 15 GDPR právo získat informace o těchto osobních údajích, a také určité další informace (včetně účelů zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií příjemců, předpokládané doby uložení, původu dat, použití automatického rozhodování a v případě přenosu do třetích zemí o příslušných zárukách) a získat kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu: Máte právo nás dle čl. 16 GDPR požádat o opravu uložených osobních údajů o vás, pokud jsou nepřesné nebo nesprávné.  

Právo na výmaz: Máte právo, za podmínek dle čl. 17 GDPR, požadovat, abychom okamžitě odstranili určité osobní údaje. Právo na odstranění mj. nevzniká, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro (i) uplatňování práva na svobodu projevu a informace, (ii) pro plnění zákonné povinnosti, kterou jsme vázáni (např. zákonná povinnost ohledně uchovávání dat) nebo (iii) určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování: Máte právo nás, za podmínek dle čl. 18 GDPR, požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů: Máte právo po nás, za podmínek dle čl. 20 GDPR, požadovat předání určitých vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturované, obvyklé a ve strojově čitelné podobě.

Právo na odvolání: Máte právo kdykoli odvolat svůj udělený souhlas se zpracováním osobních údajů s platností do budoucna.

Právo na námitku: Máte právo, za podmínek dle čl. 21 GDPR, vznést námitku vůči zpracování svých osobních údajů, takže budeme muset zpracování vašich osobních údajů pozastavit. Právo na námitku vzniká pouze v přípustných mezích dle čl. 21 GDPR. Kromě toho mohou naše zájmy bránit ukončení zpracování, takže budeme i přes vaši námitku oprávněni vaše osobní údaje zpracovávat.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Máte právo, za podmínek dle čl. 77 GDPR, podat stížnost u dozorového orgánu, zejména v členském státě svého bydliště, místa zaměstnání nebo místa údajného porušení, pokud se domníváte, že bylo zpracováním určitých osobních údajů o vás porušeno GDPR.

Odpovědný dozorový úřad pro Českou republiku je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

    
Telefon: 00420 234 665 800
Fax: +420 234 665 444
E-mail:


VIII. Rozsah vašich povinností poskytovat údaje

V zásadě nejste povinni poskytovat nám své osobní údaje. Pokud to však neuděláte, nebudeme vám moci dát k dispozici naše webové stránky, ani nebudeme schopni reagovat na vaše požadavky. Osobní údaje, které nutně potřebujeme pro výše uvedené účely zpracování, jsou takto výslovně označeny.

 

IX. Automatizované rozhodování / Profilování

Nepoužíváme žádné automatizované rozhodování ani profilování (automatizovanou analýzu vašich osobních poměrů).

Informace o vašem právu na námitku dle čl. 21 GDPR

Máte kdykoliv právo vznést námitku vůči zpracovávání osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zpracování údajů na zákla-dě oprávněného zájmu správce) nebo čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR (zpracování údajů ve veřejném zájmu). To platí i pro profilování založené na tomto ustano-vení ve smyslu čl. 4 č. 4 GDPR.

Pokud vznesete námitku, nebudeme již vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud nemůžeme přesvědčivě prokázat oprávněné důvody pro jejich zpraco-vání, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, případně po-kud zpracování probíhá za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních ná-roků.

Vaše osobní údaje zpracováváme v jednotlivých případech i za účelem přímého marketingu. Pokud nechcete přijímat žádnou reklamu, máte vůči tomu právo kdykoli vznést námitku; to platí i pro profilování, pokud je s takovým přímým marketingem spojeno. Tuto námitku budeme dodržovat do budoucna.

Vaše data již nebudeme pro účely přímého marketingu zpracovávat, pokud má-te proti těmto účelům námitky.

Tato námitka může být provedena volnou formou a měla by být směřována nej-lépe na:

HARIBO CZ s.r.o.
Maříkova 50
621 00 Brno, Česká republika

E-mail:
Telefon: 00420 545 426 711
Fax: 00420 545 211 663

nebo

HARIBO SK, s.r.o.
Staromestská 3
811 03 Bratislava
E-mail:
Telefon: 00420 545 426 711
Fax: 00420 545 211 663

 

X. Změny

Vyhrazujeme si právo kdykoliv tyto Zásady o ochraně údajů změnit. Jakékoliv změny budou oznámeny formou zveřejnění aktualizovaných Zásad o ochraně údajů na našich webových stránkách. Pokud nebude stanoveno jinak, budou tyto změny platné okamžitě. Prosím, pravidelně kontrolujte tyto Zásady o ochraně údajů, abyste měli k dispozici vždy tu nejnovější verzi.


Stav ke dni: 25. května 2018

Haribo chutná malým, stejně tak i dospělým!