Oznamovací systém

V HARIBO je dodržování zákonů a interních pravidel prioritou. Pouze tak můžeme chránit naši společnost, naše zaměstnance a obchodní partnery před nevyčíslitelnými riziky. Případné pochybení ve společnosti HARIBO proto musí být co nejdříve identifikováno, zpracováno a napraveno.

Přitom nám pomáhá pozornost každého člověka a jeho ochota poukazovat na konkrétní závažná pochybení. Odpovídajícím informacím od dodavatelů, zákazníků a jiných třetích stran připisujeme velkou důležitost. Společnost HARIBO pro tyto informace zavedla oznamovací systém. Je přístupný na 

haribo.whistleblowernetwork.net   

nepřetržitě 24 hodin denně a může zcela zajistit anonymitu oznamovatele. Podrobnosti o fungování, anonymitě oznamovatele a ochraně osobních údajů naleznete v našem oznamovacím systému pod rubrikou „FAQ“.

Oznamovací systém je určený výhradně pro oznamování závažného pochybení. K tomu patří 

  • Zločiny proti společnosti HARIBO, jako je úplatkářství, zpronevěra nebo krádež
  • Činy, které vystavují společnost HARIBO riziku významného trestu, nároků na náhradu škody nebo pokuty, jako jsou porušení antimonopolních pravidel, praní peněz nebo hrubě nedostatečná ochrana práce
  • Chování, které porušuje lidská práva, jako je například dětská práce nebo otrocká práce, nebo závažně porušuje právní předpisy v oblasti životního prostředí nebo antidiskriminace.  

Pro hlášení méně závažného pochybení použijte prosím jiné způsoby hlášení, jako je například Vaše obvyklá kontaktní osoba ve společnosti HARIBO, náš zákaznický servis nebo osobní oddělení.

Haribo chutná malým, stejně tak i dospělým!