Το περιβάλλον απαιτεί υπευθυνότητα

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι το Α και το Ω οποιασδήποτε βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό δεν ισχύει μόνο για επιμέρους επιχειρήσεις. Η HARIBO επιθυμεί να συμβάλει σε αυτό.

Μπλε ηλεκτρικό όχημα με επιγραφή HARIBO μπροστά από έναν σταθμό φόρτισης
Μπλε ηλεκτρικό όχημα με επιγραφή HARIBO μπροστά από έναν σταθμό φόρτισης

Οι οικολογικές και κλιματικές προκλήσεις αυξάνονται. Ταυτόχρονα, η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί την προϋπόθεση για μελλοντική ανάπτυξη. Για αυτόν τον λόγο, η HARIBO δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις ευθύνες της απέναντι στο περιβάλλον.

Το κομμάτι που μας αφορά κυρίως είναι το θέμα της συσκευασίας: Πώς πρέπει να είναι οι συσκευασίες μας, ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη ποιότητα των προϊόντων μας; Ποιες προδιαγραφές περί ασφάλειας τροφίμων πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε; Πώς θα το καταφέρουμε με όσο το δυνατόν λιγότερους πόρους; Πώς θα αυξήσουμε περαιτέρω το ποσοστό ανακυκλωσιμότητας των υλικών συσκευασιών μας; Και: Υπάρχουν εναλλακτικές όσον αφορά στα υλικά και τις τεχνολογίες;

Συσκευασίες: μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια με τα λιγότερα δυνατά υλικά

Συσκευασία για προστασία και ασφάλεια

Οι συσκευασίες τροφίμων πρέπει να ανταποκρίνονται κυρίως στην ακόλουθη απαίτηση: να προστατεύουν το περιεχόμενο. Ισχύουν αυστηρές απαιτήσεις σχετικά (για παράδειγμα, στην ΕΕ ισχύει ο κανονισμός ΕΚ υπ' αριθ. 1935/2004). Το περιεχόμενο των συσκευασιών πρέπει να προστατεύεται από ακαθαρσίες και καταστροφή του. Επίσης, η συσκευασία βελτιώνει τη δυνατότητα μεταφοράς και διασφαλίζει τα μεγάλα διαστήματα διατήρησης, χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα. Έτσι, συμβάλει στη μείωση απώλειας τροφίμων. Αυτό είναι εξίσου σημαντικό, καθώς για την παραγωγή ενός τροφίμου απαιτούνται συνήθως περισσότεροι πόροι σε σχέση με τη συσκευασία του.

Συσκευασίες της HARIBO

Η HARIBO δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις συσκευασίες. Κατά κανόνα, χρησιμοποιούμε μόνο ένα υλικό (Monomaterial): το πολυπροπυλένιο (PP). Κατά βάση, αυτό το πλαστικό είναι ανακυκλώσιμο σε μεγάλο βαθμό, εφόσον υπάρχουν και χρησιμοποιούνται αντίστοιχες δομές και διαδικασίες απόρριψης. Τα δύσκολα ανακυκλώσιμα σύνθετα υλικά καθώς και οι σύνθετες συσκευασίες χρησιμοποιούνται στην HARIBO μόνο κατ' εξαίρεση. Πλέον οι συσκευασίες προϊόντων της HARIBO είναι κατά περισσότερο από 90 % ανακυκλώσιμες και διαθέτουν πιστοποίηση από το φημισμένο ινστιτούτο cyclos-HTP.

Το 2019 εξετάσαμε, με δική μας έρευνα, την αναλογία βάρους μεταξύ περιεχομένου και συσκευασίας για τα 100 γλυκίσματα και παρόμοια προϊόντα με τις υψηλότερες πωλήσεις στη Γερμανία (κατά Nielsen, για το έτος 2018*) (η σύγκριση αφορούσε πάντα σε 1 000 γραμμάρια περιεχομένου). Αποτέλεσμα: Τα πέντε προϊόντα της HARIBO που βρίσκονται ανάμεσα στα 100 προϊόντα με τις υψηλότερες πωλήσεις κατείχαν ορισμένες από τις πρώτες θέσεις χάρη στον μικρό όγκο συσκευασίας. Επίσης, όσον αφορά στην ανακυκλωσιμότητα της συσκευασίας, είχαμε καλά αποτελέσματα: Τα πέντε προϊόντα της HARIBO παρουσίαζαν ανακυκλωσιμότητα κατά 100 %.

* Δεν υπήρχε ονομαστική αναφορά των εμπορικών σημάτων στην κατάταξη Nielsen. Συνεπώς, οι υπολογισμοί αφορούν στα γνωστά ονομαστικά 76 προϊόντα του top 100.

Συσκευασία και ανακύκλωση

Η ανάκτηση πόρων για κλειστά συστήματα κυκλικότητας υλικών περιλαμβάνεται στους κεντρικούς μοχλούς ελαχιστοποίησης της κατανάλωσης πόρων και της ταυτόχρονης εξοικονόμησης ενέργειας. Η κυκλικότητα προϋποθέτει δύο στοιχεία:

  • έναν λειτουργικό τομέα διαχείρισης απορριμμάτων (όπως π.χ. στη Γερμανία)
  • τα ανακυκλώσιμα υλικά, π.χ. οι συσκευασίες προϊόντων μας, πρέπει να καταλήγουν στον φορέα απόρριψης και μάλιστα έτσι ταξινομημένα, ώστε να μπορούν να διαχωριστούν μεταξύ τους και να εισέλθουν στη διαδικασία ανακύκλωσης.

Η ποιότητα των ανακτημένων πόρων ως πρώτες ύλες αυξάνεται συνεχώς, αλλά περιορίζεται από το σημερινό αυστηρό νομικό πλαίσιο που διέπει τις συσκευασίες τροφίμων. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για τις ακαθαρσίες που πρέπει να αποφεύγονται κατά τη διάρκεια της ανακύκλωσης. Προϋπόθεση για τη χρήση των ανακυκλώσιμων υλικών για τη συσκευασία τροφίμων είναι ο σαφής διαχωρισμός υλικών ανά είδος από τον αρμόδιο απόρριψης.

Μια σημαντική πρόκληση για την ανακύκλωση είναι η ανεπάρκεια δομών απόρριψης που παρατηρείται σήμερα σε πολλές χώρες παγκοσμίως. Χωρίς αυτές τις δομές, τα ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας καθίστανται αναποτελεσματικά.

Μετεξέλιξη των συσκευασιών μας

Καταβάλουμε προσπάθειες να βελτιώνουμε συνεχώς τις συσκευασίες μας. Η προσπάθεια αυτή βασίζεται στα ακόλουθα τρία στοιχεία:

  • Μείωση των συσκευασιών
  • Περαιτέρω αύξηση της ανακυκλωσιμότητας (Design for Recycling)
  • Εναλλακτικά υλικά

Η χρήση εναλλακτικών υλικών συσκευασιών, όπως χαρτί ή βιοπλαστικά, εξετάζεται στον ίδιο βαθμό όπως τα πλαστικά βιολογικής προέλευσης, τα βιοδιασπώμενα πλαστικά ή τα λιπασματοποιήσιμα πλαστικά. Έτσι, ακόμη και περιβαλλοντικές οργανώσεις καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι, βάσει των σημερινών δεδομένων όσον αφορά στην επιστήμη και την τεχνολογία, αυτά τα υλικά συσκευασίας δεν παρουσιάζουν συνολικά για το περιβάλλον χαμηλότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε σχέση με τα υλικά συσκευασίας με βάση το πετρέλαιο.

Βέβαια, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε ενεργά τις τεχνολογικές εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα, θα συνεχίσουμε να ελέγχουμε τις δυνατότητες χρήσης και θα εξετάζουμε τις πιθανότητες επιτυχίας.