Diese Seiten sind für das Querformat optimiert. Bitte drehen!

Kinnitus andmekaitse kohta

Andmekaitsega seotud teave

Igasuguse andmete töötlemise korral (nt kogumine,töötlemine ja edastamine) lähtume seaduste ettekirjutustest. Alljärgnev kinnitus annab teile ülevaate, milliseid andmeid kogutakse, kuidas neid kasutatakse ja edastatakse, milliseid kaitsemeetmeid me teie andmete kaitsmiseks võtame ja kuidas saate teavet meile antud andmete kohta.

§ 1 Isikuandmete kogumine ja salvestamine
Isikuandmed on kindla eraisiku või kindlaks tehtava eraisiku isiku või varaga seotud faktid, nagu teie nimi, aadress, telefoninumber, sünniaeg, pangaandmed või IP-aadress. Meie veebilehtede kasutamisel protokollitakse järgmised andmed, mille salvestamine toimub eranditult süsteemisiseseks kasutamiseks või statistilistel eesmärkidel:

kuvatud lehekülgede, kasutatud veebilehitsejate, operatsioonisüsteemide ja otsingudomeenide nimed, juurdepääsu kuupäev ning kellaaeg, kasutatud otsingumootorid, allalaetud failide nimed ja teie IP-aadress.

Kõik kasutamisega seotud andmed, sealhulgas ja iseäranis teie IP-aadress kustutatakse esimesel võimalusel. Esmajoones krediitkaardiga maksmise korral võib aga maksmiseks osutuda vajalikuks andmete säilitamine pikemaks ajaks. Täpsemaid isikuandmeid, nagu teie täispikk nimi, meiliaadress, postiaadress, krediitkaardi andmed, kasutajanimed ja salasõnad, kogutakse vaid juhul, kui see on vajalik teie päringu, tellimuse või kasutajaks registreerimise seisukohast. Seejuures küsitakse teilt vaid asjaomasel eesmärgil vajalikke andmeid. Me säilitame teie andmeid niikaua, kuni päringutele on vastatud või tellimused koos võimalike maksete tegemisega täidetud või kuniks teil on kehtiv registreering. Teil on õigus igal ajal oma registreeritud andmed tagasi võtta, neid parandada või kustutada. Teie registreeritud kasutaja kustutamine toimub seaduses ettenähtud korras, kuid hiljemalt kaks aastat pärast viimast sisselogimist.

§ 2 Isikuandmete kasutamine, edastamine ja kustutamine
Teie poolt meie kasutusse antud isikuandmeid kasutatakse vaid asjakohasel eesmärgil, näiteks teie päringutele vastamiseks, tellimuste täitmiseks, auhinnamängudes osalemiseks, krediitkaardil piisavate maksevahendite kindlakstegemiseks, nende kasutamise õiguse kontrollimiseks või veebilehtede tehniliseks haldamiseks. Teil on võimalik tellida meie elektrooniline uudiskiri. Sel juhul peame küsima ja salvestama teie meiliaadressi. Meiliaadressi kasutatakse vaid elektroonilise uudiskirja saatmiseks, et teavitada teid uutest pakkumistest. Võite end uudiskirja saajate nimekirjast aadressil http://www.haribo.com/etEE/kontakt-ja-klienditeenindus/uudiskiri.html igal ajal eemaldada või saatke vastavasisuline meil aadressile . Sel juhul teie andmed kustutatakse.

Teie isikuandmeid ei müüda mingil juhul edasi. Teie isikuandmete edasiandmine või muul viisil edastamine toimub vaid juhul, kui see on vajalik lepingu täitmise, arveldamise või makse tegemise seisukohast või kui te olete selleks selgesõnalise nõusoleku andnud. Teabe kasutamine muul otstarbel ei ole lubatud. Peale selle on meil tellimustega seoses õigus isikuandmeid edastada inkassofirmadele ning samuti jätame me endale õiguse vahetada teavet krediidinduse kaitseühingutega (näiteks Schufa). Ka ei saa me välistada teie andmete anonüümsel kujul edastamist turu-uuringute eesmärgil. Kasutajate isiku kindlakstegemine on seejuures välistatu.

Juhime teie tähelepanu sellele, et erandkorras on meil pädevate ametiasutuste nõudmisel õigus anda teavet andmete kohta, kui seda on vaja kriminaaljälituseks, liidumaade politseiametitel ohu ärahoidmiseks, liidu või liidumaade põhiseaduslikku korra kaitse eest vastutavatel asutustel, liidu luureteenistusel või sõjaväeluure teenistusel oma seaduslike ülesannete täitmiseks või intellektuaalomandi õiguste rakendamiseks.

§ 3 Andmete turvalisus
Isikuandmete piisava ja asjakohase kaitse tagamiseks oleme võtnud erinevaid ohutusmeetmeid. Meie andmepangad on kaitstud füüsiliste, tehniliste ja menetluslike meetmetega, mis piiravad andmetele juurdepääsu, andes selle vaid kooskõlas selle andmekaitsekinnitusega eriloa saanud isikutele. Meie infosüsteem on kaitstud tulemüüri tarkvaraga, mis takistab sellele juurdepääsu teistest Internetiga seotud võrkudest. Isikuandmetele on juurdepääs vaid neid vajavatel konkreetsete ülesannetega töötajatel. Meie töötajad on läbinud andmete turvalisuse ja praktilise kaitse alase koolituse. Maksete tegemise ajal toimub meie veebilehte kaudu andmete edastamine šifreeritult ja andmeturbestandardit Secure Socket Layer (SSL) kasutades. Tundlikud andmed, nagu krediitkaardi number ja pangakonto andmed, šifreeritakse kaitse eesmärgil täiendavalt.

Ärge andke kunagi oma salasõna, mis annab teile juurdepääsu meie veebilehtedele, edasi kolmandatele isikutele ja muutke salasõna teatud aja tagant. Meie veebilehelt väljumisel logige end välja ja sulgege veebilehitseja, et vältida volitusteta isikute sattumist teie kasutajakontole.

Meili teel toimuva suhtluse korral ei saa me tagada andmete täielikku konfidentsiaalsust.

§ 4 Cookies kasutamine
Selleks, et me saaksime koguda statistika jaoks andmeid meie veebilehe kasutamise kohta või muuta oma veebilehe kasutamist teile mugavamaks (nt valitud keeleversiooni äratundmise abil), kasutame nn Cookies. Cookies on tekstifailid, mis salvestatakse veebilehelt veebilehitseja kaudu teie arvutisse. Kasutatavad Cookies ei kogu andmeid teie või teie veebikasutuse kohta. Salvestatud Cookies võite igal ajal ise kustutada, valides oma veebilehitseja menüüst vastava käsu või kustutades need oma arvuti kõvakettalt. Täpsemat teavet selle kohta leiate oma veebilehitseja menüü „Abi” punktist.  

Loomulikult saate te meie veebilehte kasutada ka ilma Cookies. Selleks võite Cookies kasutamise oma veebilehitseja seadistustest igal ajal keelata („inaktiveerida”). Microsoft Internet Exploreri kasutajana saate vajaliku seadistuse teha veebilehitseja menüüpunktist „Lisad / Interneti-suvandid” ja Mozilla Firefoxi kasutajana menüüpunktist „Lisad/suvandid”. Täpsemat teavet seadistuse kohta leiate oma veebilehitseja menüü „Abi” punktist. Cookies keelamine või lubamine võib mõjutada meie või teiste veebilehtede toimimist.

§ 5 Teabeõigus
Teil on igal ajal õigus saada teavet oma isikuga seotud salvestatud andmete, nende päritolu ja saajate ning andmete töötlemise eesmärgi kohta. Kui teil tekib andmekaitse kohta küsimusi, võite igal ajal pöörduda info@haribo.com-i poole.

§ 6 Google Analytics
See veebisait kasutab teenust Google Analytics ehk ettevõtte Google Inc. (Google) veebianalüüsiteenust. Google Analytics kasutab küpsiseid ehk tekstiandmeid, mis teie arvutisse salvestatakse ja mida veebisaidi kasutusanalüüsiks lubada saate. Siinse veebisaitide kasutust puudutav küpsisega loodud teave (sh teie IP-aadress) edastatakse ja salvestatakse tavaliselt USA-s asuvasse Google’i serverisse. Juhul kui veebisaidil on aktiveeritud IP-anonümiseerimine, lühendab Google enne teie IP-aadressi, kuid seda ainult Euroopa Liidu või teiste Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide korral. Ainult erandjuhtudel edastatakse täispikk IP-aadress USA Google’i serverisse ja see lühendatakse seal. Siinse veebisaidi haldaja soovil hakkab Google teavet kasutama, et analüüsida teie tegevust ja koostada raporteid veebisaidil toimuva kohta, samuti et pakkuda selle haldajale veebisaidi ja Interneti kasutamisega seotud lisateenuseid. Teenuse Google Analytics jaoks brauseri edastatud IP-aadressi ei viida kokku Google’i kogutud ülejäänud andmetega. Saate küpsiste salvestamise teie arvutisse brauseri sätetega keelata, kuid sel juhul ei saa te siinse veebisaidi kõiki funktsioone täies ulatuses kasutada. Peale selle on teil võimalik küpsistel keelata veebisaidi kasutamise kohta kogutud andmete (sh IP-aadress) edastamist Google’ile ja nende andmete edasist töötlemist Google’i serverites. Selleks peate järgmiselt veebisaidilt vastava brauseri lisa alla laadima ja installima: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

You can refuse the use of Google Analytics by clicking on the following link. An opt-out cookie will be set on the computer, which prevents the future collection of your data when visiting this website: Disable Google Analytics.

Rohkem teavet kasutustingimuste ja andmekaitse kohta leiate veebisaidilt www.google.com/analytics/terms/en.html või support.google.com/analytics/answer/6004245. Siinsel veebisaidil on teenuse Google Analytics koodile lisatud laiend „gat._anonymizeIp();”, et oleks tagatud anonüümne IP-aadresside (IP-Masking) kogumine.

Te kasutate vananenud veebilehitsejat. Veebilehe õigesti kuvamiseks uuendage veebilehitsejat.