Diese Seiten sind für das Querformat optimiert. Bitte drehen!

Kasutustingimused

Veebilehe kasutamise tingimused

 

§ 1 Sisu ja hüperlinkidega seotud vastutus.

Oma veebilehtedel toodud teabesisu eest vastutame kehtivate seaduste kohaselt. Panime selles veebipakkumises esitatud teabe kokku hoolikalt ja kontrollime jooksvalt selle õigsust. Sellele vaatamata ei saa me võtta täielikku vastutust teabe õigsuse, ajakohasuse, terviklikkuse ja pideva kättesaadavuse eest. Siduvat teavet, nõuandeid, soovitusi või selgitusi anname eranditult isikliku suhtluse käigus. Jätame omale õiguse veebipakkumist igal ajal muuta, täiendada, kärpida või see tühistada. Samuti ei taga me, et meie veebipakkumise sisu vastab kasutaja taotlustele ja eesmärkidele. Meie pakkumine sisaldab linke kolmandate isikute veebilehtedele, mille sisu ei sõltu meist. Asjaomane sisu ei kuulu meile, mistõttu me ei võta ka selle eest vastutust. Linkide kaudu osutatud teabesisu eest vastutab eranditult nende veebilehtede pakkuja. Lingitud lehtede sisu ei olnud meile teadaolevalt seadusevastane. Ilma konkreetse seaduserikkumise kahtluseta ei ole meilt õigus lingitud lehekülgede sisu tagantjärele kontrollimist nõuda. Kui teil tekib meie linkide kaudu osutatud veebilehtede sisu suhtes kahtlusi, andke meile sellest viivitamatult teada. Niipea kui teeme kindlaks lingitud lehekülgede teabesisu seadusevastasuse, eemaldame asjaomased lingid viivitamatult. See kehtib kõigi meie lehtedega seotud linkide kohta.

 

§ 2 Tehnilised märkused

Andmete digitaliseerimisel võib esineda vigu. Erinevate veebilehitsejate kasutamise ning erinevate tarkvaraga seotud seadistuste tõttu võidakse teabesisu kuvada erinevalt.

 

§ 3 Päringu sihtriik

Meie veebipakkumine on mõeldud Saksamaa Liitvabariigi kasutajatele ning koostatud Saksamaa õigusaktides ettenähtud õiguskorra kohaselt. Meie pakkumise kohta päringu tegemine väljaspool Saksamaad ei vasta meie eesmärgile. Me ei võta omale vastutust selle eest, kui meie veebipakkumine ei ole teiste riikide kasutajate jaoks sobiv, kasutatav või õiguspärane.

 

§ 4 Autoriõigus

Meie veebipakkumise sisu, kujundus ja ülesehitus on kaitstud autoriõigustega ning me jätame omale selgesõnaliselt kõik selle kaitsmisõigused. Iseäranis eeldab meie kirjalikku luba paljundamine, töötlemine, levitamine ja igasugune realiseerimine, juhul kui loa mittetaotlemine ei ole seadustes ette nähtud. Nende lehtede allalaadimine ja kopeerimine on lubatud vaid isiklikul, mitte ärilisel eesmärgil, välja arvatud neil üksikutel juhtudel, kui see on eraldi välja toodud. Meie veebilehtedele hüperlinkide, iseäranis süvalinkide ja interlinkide lisamine või linkide raamimine on lubatud vaid meie eelneval kirjalikul loal.

Te kasutate vananenud veebilehitsejat. Veebilehe õigesti kuvamiseks uuendage veebilehitsejat.