Diese Seiten sind für das Querformat optimiert. Bitte drehen!

Teavitajate süsteem

Seadustest ja sise-eeskirjadest kinnipidamine on HARIBO prioriteet. Ainult nii suudame kaitsta oma ettevõtet, koostöö- ja äripartnereid ettenägematute ohtude eest. Seetõttu tuleb võimalik väär käitumine HARIBO ettevõttes võimalikult kiiresti tuvastada, sellesse sekkuda ja see likvideerida.

Seejuures aitab meid kõikide tähelepanelikkus, samuti valmidus juhtida tähelepanu võimalikule raskele väärale käitumisele viitavatele tõenditele.  Me väärtustame tarnijate, klientide ja teiste kolmandate osapoolte vastavaid vihjeid. Selliste vihjete jaoks on HARIBO loonud vihjamissüsteemi. See on veebilehel 

haribo.whistleblowernetwork.net  

ööpäevaringselt kättesaadav ja tagab vihjeandja täieliku anonüümsuse. Täpsemat teavet toimimisviisi, vihjaja anonüümsuse ja andmekaitse kohta leiate meie vihjamissüsteemi alarubriigist „KKK“.

Vihjamissüsteem on ette nähtud eranditult raske väära käitumise kohta tehtavate vihjete jaoks. Siia alla kuuluvad: 

  • kriminaalkuriteod HARIBO suhtes, nt altkäemaksu võtmine, raha omastamine või vargus;
  • tegevused, mis seavad HARIBO märkimisväärsete trahvide, kahjutasunõuete või rahatrahvide saamise ohtu, nt kartelliõiguse rikkumine, rahapesu või ebapiisav töökaitse;
  • käitumisviisid, mis rikuvad inimõigusi, nt müügiks kasutatud laps- või orjatööjõud, või mis märkimisväärselt ei täida keskkonnakaitse nõudeid või diskrimineerimisvastaseid õigusakte.  

Palun kasutage vähem tõsise väära käitumise kohta vihjamiseks muid teavitusviise, nt oma tavapärast HARIBO kontaktisikut, meie klienditeenindust või personalijuhti.

Te kasutate vananenud veebilehitsejat. Veebilehe õigesti kuvamiseks uuendage veebilehitsejat.