Základy naší odpovědnosti

Interní struktury, externí podpora, jakož i dialog se všemi skupinami dotčenými naší činností tvoří fundament, na kterém spočívá odpovědnost firmy HARIBO.

Notebook s velkým červeným medvědem na stole v kanceláři
Notebook s velkým červeným medvědem na stole v kanceláři

Náš model odpovědnosti

Naše vedoucí pozice v segmentu ovocného želé a lékořice jde ruku v ruce s příslušnou odpovědností. U nás v HARIBO hovoříme o odpovědnosti podniku, corporate responsibility, krátce CR. Její podstatné součásti uvádíme v modelu naší odpovědnosti. Model odpovědnosti HARIBO klade důraz na čtyři klíčové oblasti:

Naši zaměstnanci vytváří náš úspěch. Dobrá pracovní místa s jistotou zachování do budoucna jsou pro HARIBO elementárním principem již od roku 1920. Proto svou pozornost zaměřujeme mimo jiné na vzdělávání a zvyšování kvalifikace. Společnost: Pro nás znamená společnost více než jen přispívání na dobrou věc. Společnost vytváří prostředí, ve kterém se pohybují všechny skupiny dotčené naší činností a ve kterém se pohybujeme i my. Tím se společnost stává bezprostředně důležitou pro naši klíčovou činnost. Naše odpovědnost za životní prostředí je zcela konkrétně navázána na naše výrobní procesy. Navíc obecně sledujeme cíl zanechávat po sobě co možná nejmenší ekologickou stopu. Těžiště naší odpovědnosti leží ve vysoce kvalitních a bezpečných produktech. Přitom se zaměřujeme na: Kvalitu, transparentní informace a otevřený dialog s našimi spotřebiteli.

Odpovídající struktury a procesy nám pomáhají zjistit: Jak si vedeme ve srovnání s našimi vlastními měřítky? Ve kterých oblastech se můžeme ještě zlepšit? Jaký vývoj a impulzy bychom měli zahrnout do našich plánů?

Náš dlouhodobý cíl

Produkty od HARIBO se již po několik generací těší velké oblibě u dětí i dospělých. To je pro nás specifikum naší odpovědnosti, kterou jako rodinný podnik cítíme již celé jedno století. Jádro naší společenské odpovědnosti proto zní: Svým odpovědným jednáním chceme zajistit, aby se spotřebitelé na celém světě mohli i v dalších sto letech příběhu HARIBO rozhodovat pro produkty naší firmy rádi a s čistým svědomím.

Bude-li naše odpovědné jednání posouzeno z třetí strany, můžeme tím jen získat. Externí posouzení může poskytnout cenné informace, ve kterých oblastech má naše firma vynaložit ještě větší úsilí. Abychom dostáli našim vlastním předsevzetím na etické podnikání, řídíme se podle příslušných hodnocení. V roce 2015 HARIBO rozhodlo, že se podrobí auditu ze strany nezávislého subjektu a připojilo se k celosvětové iniciativě Sedex. Auditní standard SEDEX (Sedex Members Ethical Trade Audit) představuje jeden z nejrozsáhlejších auditních konceptů a vztahuje se na čtyři centrální oblasti (takzvané pilíře):

  • Pracovní standardy
  • Obchodně etické standardy
  • Zdravotní a bezpečnostní standardy
  • Ekologické standardy

Až na dva z našich závodů jsou již všechny výrobní závody HARIBO auditovány, některé z nich dokonce opakovaně (obnovování auditu). Do roku 2024 bude celá skupina HARIBO disponovat auditem SMETA.

Pro dodavatelský kodex HARIBO navíc představuje SMETA jeden z nejdůležitějších prvků.

Servis a dialog

Je pro nás mimořádně důležité, aby spotřebitelé byli nadmíru spokojeni s našimi produkty, a proto HARIBO udržuje přímý dialog se svými zákazníky prostřednictvím digitálních komunikačních kanálů a vlastního zákaznického servisu. Dotazy, nápady, zpětná vazba k jednotlivým produktům a návrhy na zlepšení jsou vždy vítány, což samozřejmě platí i pro otázky týkající se naší společenské odpovědnosti.