V dobré společnosti

Jsme součástí společnosti. Proto chceme přispívat k jejímu udržitelnému rozvoji.

Rodina stojí s nákupním vozíkem před parkovištěm supermarketu
Rodina stojí s nákupním vozíkem před parkovištěm supermarketu

Jsme součástí společnosti, ve které jako firma působíme. A naše okolí je velmi pestré: Skupiny osob, kterých se naše činnost týká, mají vůči nám svá očekávání. Skloubit tato očekávání s našimi vlastními a zohlednit je v našem konání je také součástí odpovědnosti HARIBO. Navíc se snažíme také naplňovat naše vlastní předsevzetí a přispívat svým dílem k udržitelnému rozvoji našeho okolí.

Odpovědnost a rozvoj – HARIBO jako součást společnosti

Společenská odpovědnost je jedno z témat, které rozvíjíme, neboť jsme neoddělitelně spjati se společenskými strukturami v místech našeho působení.

Pomáháme vytvářet debatu

Naše výrobky má v oblibě velké množství spotřebitelů ve více než 100 zemích. Již z tohoto důvodu má náš závazek také sociálně politický aspekt – například ve veřejné debatě o výživě a životním prostředí. HARIBO se aktivně podílí na celé řadě projektů a iniciativ ve snaze pomoci utvářet udržitelná řešení klíčových problémů. Několik příkladů:

  • Iniciativa pro odpovědnou karnaubu (IRC)
  • Enactus, globální síť univerzit, studentů a partnerských společnosti pro udržitelný rozvoj
  • Víceoborová iniciativa Evropský pakt o plastech (HARIBO UK)

Spotřebitelé – zodpovědná kvalita pro všechny

Naši spotřebitelé jsou vedle našich zaměstnanců nejdůležitější skupinou, které se dotýká naše jednání. Od roku 1920 se spoléhají na to, že dostávají od HARIBO vysoce kvalitní cukrovinky. Od roku 1935 se tato důvěra stává mezinárodní.

V současnosti uspokojujeme zálibu spotřebitelů v cukrovinkách po celém světě díky tisíci různých produktů a náš etablovaný sortiment neustále rozšiřujeme. Spotřebitelé, kteří například upřednostňují cukrovinky se sníženým obsahem cukru, si u HARIBO přijdou na své stejně jako ti, kteří si z náboženských důvodů nepřejí konzumovat některé přísady. Všem produktům je však společný náš důsledný závazek nezaměnitelné chuti HARIBO a typické konzistence.

Co je pro nás rozhodující: Naši spotřebitelé musí mít možnost se i do budoucna spolehnout na vysoce kvalitní a s velkou odpovědností vyrobené cukrovinky HARIBO.

Zapojení a dialog

Pro HARIBO je přímý dialog se spotřebiteli naprosto klíčový. Nikdo jiný nám neřekne lépe, co od našich produktů očekává. Proto pravidelně organizujeme různé ankety, testy a průzkumy trhu, abychom poznali přání a očekávání našich zákazníků. A dále: Prostřednictvím našeho vlastního klientského servisu, jakož i sociálních sítí udržujeme přímý kontakt s našimi koncovými spotřebiteli.

Důvěru je třeba získávat neustále


V mezinárodní spotřebitelské anketě o nejdůvěryhodnějších značkách „Most Trusted Brands“ obsadilo HARIBO v kategorii „cukrovinek“ v Německu za rok 2020 první místo – již podevatenácté za sebou. To je dokladem po léta budované důvěry spotřebitelů, kterou si i nadále chceme zasloužit odpovědným prodejem našich produktů.

Vystupování na trhu – naše dobré jméno jako reklama


Budování důvěry vyžaduje čas – a vyžaduje nejen vysokou kvalitu našich produktů, ale i jejich odpovědnou prezentaci na trhu. Naše produkty jsou pochutiny, a tudíž se nejedná o základní potraviny. V první řadě to znamená: Měly by být konzumovány s mírou. HARIBO si v roce 2016 dobrovolně stanovilo jasná pravidla reklamy. Naše reklama se tradičně obrací na dospělé. Tento dobrovolný závazek se vztahuje na veškeré aspekty prezentace produktů HARIBO na trhu.

Zákazníci – společný postup

Naši zákazníci zaujímají v procesním řetězci HARIBO centrální místo: Jsou spojovacím článkem mezi námi a našimi spotřebiteli. A také u nich si udržitelná odpovědnost získává stále větší význam.

Obchodníci s potravinami se nacházejí ve velmi specifické situaci: U svých vlastních značek mohou naši klienti sami uplatňovat vliv na udržitelnost. U výrobků svých dodavatelů, které tvoří většinu jejich sortimentu, se musí spolehnout na to, že výrobci sami vyrábějí odpovědným způsobem.

Převzetí a dokumentace odpovědnosti

V roce 2015 jsme se rozhodli nechat provést audit našich výrobních závodů v souladu s mezinárodně uznávaným standardem SMETA pro udržitelné a etické obchodní praktiky. Téměř 90 % našich výrobních závodů již prošlo auditem nebo prochází jeho druhým kolem. Do roku 2021 projde auditem SMETA celá skupina HARIBO.

Odpovědné chování je také součástí kodexu chování pro dodavatele společnosti HARIBO. A v neposlední řadě náš vlastní kodex chování upravuje všechny oblasti odpovědných podnikových procesů a obchodních vztahů.