HARIBO jako zaměstnavatel

Našich zaměstnanců si ceníme, chováme vůči nim respekt a zároveň jim nabízíme udržitelnou perspektivu v mezinárodním firemním prostředí.

3 zaměstnanci Haribo při poradě před stěnou s barevnými lístečky
Zaměstnanec Haribo při poradě před zdí s barevnými lístečky

Náš úspěch se zakládá na motivovaných a kvalifikovaných zaměstnancích, kteří v současnosti pracují na 33 místech ve 26 zemích. HARIBO nabízí pestré a náročné pracovní prostředí s udržitelnou perspektivou a vyspělou, výjimečnou kulturou mezinárodní rodinné firmy.

Odpovědnost znamená pro HARIBO zejména: Usměrňovat rozvoj naší firmy tak, abychom vytvářeli udržitelná pracovní místa. V současnosti zaměstnáváme ve 26 výrobních a distribučních závodech více jak 7 000 pracovníků. V USA nyní vzniká další velký výrobní závod.

Rozhodující pro tento vývoj a pro naší svobodu rozhodování i v budoucnosti je, že HARIBO je nezávislý rodinný podnik. Aktuálně stojí v čele podniku zástupci třetí generace rodiny zakladatele a svou pozornost věnují vytváření spolehlivých a atraktivních pracovních míst. Protože úspěch HARIBO tvoří motivovaní a dlouholetí zaměstnanci podniku. Proto nás velmi těší, když jsou nám rodiny zaměstnanců věrní po několik generací. HARIBO navíc vychovává mladé pracovníky v různých profesích a zaměstnává odborníky a manažery, kteří do podniku vnášejí nové impulzy.

Chceme růst společně, a proto jsou fundované příležitosti v oblasti školení a rozvoje pro naše zaměstnance absolutní nutností. Kvalifikovaní zaměstnanci jsou koneckonců zárukou úspěchu naší společnosti.

Nováčkům, mladým profesionálům, specialistům i manažerům jsou k dispozici různé možnosti školení a rozvoje, které jsou specifické pro každou zemi a místní požadavky. HARIBO podporuje samozřejmě také mezinárodní kariérní dráhy pro zaměstnance, kteří o ně projeví zájem. Naší ambicí je být jedním z nejatraktivnějších zaměstnavatelů v potravinářském průmyslu.