Životní prostředí vyžaduje odpovědnost

Zdravé životní prostředí je alfou a omegou každého udržitelného rozvoje. A to se týká nejen samotných podniků. Proto chce HARIBO také přiložit ruku k dílu.

Modrý elektromobil v barvách HARIBO před nabíjecí stanicí
Modrý elektromobil v barvách HARIBO před nabíjecí stanicí

Ekologické a klimatické výzvy neustále rostou. Zároveň je zdravé životní prostředí nezbytným předpokladem pro udržitelný rozvoj. Proto je odpovědnosti za životní prostředí přikládána u HARIBO velká důležitost.

V tomto ohledu se nás týká zejména otázka obalů: Jaké vlastnosti musejí mít naše obaly, aby byla zaručena optimální kvalita našich výrobků? Jaké požadavky na bezpečnost potravin je nutné splňovat? Jak se nám toto podaří zajistit při nejnižším možném nasazení zdrojů? Jak ještě rozšíříme možnost recyklace našich obalových materiálů? A dále: Existují alternativy, pokud hovoříme o materiálech a technologiích?

Obaly – tak bezpečné, jak je to nutné, tak málo, jak je to možné

Obal pro ochranu a bezpečí

Obaly potravin musejí splňovat zejména jedno: chránit svůj obsah. V tomto ohledu platí přísné zákonné požadavky (v EU například nařízení ES č. 1935/2004). Obsah balení musí být chráněn před znečištěním a zkažením. Obal navíc usnadňuje možnosti přepravy a umožňuje delší skladování – bez ztráty kvality obsahu. Tím přispívá k redukci ztrát vyprodukovaných potravin. I to je důležité, neboť produkce potravin často vyžaduje několikanásobné množství zdrojů, které jsou zapotřebí k vyrobení jejich obalů.

Obaly u HARIBO

HARIBO věnuje svým obalům mimořádnou pozornost. Zpravidla se spoléháme na jediný obalový materiál (tzv. monomateriál): polypropylen (PP). Tento plast lze v zásadě dobře recyklovat, pokud jsou k dispozici odpovídající recyklační struktury a procesy, které jsou také používány. Kompozitní materiály, které se hůře recyklují, nebo vratné obaly představují u HARIBO absolutní výjimku. K dnešnímu dni jsou obaly HARIBO již z více jak 90 procent recyklovatelné, což potvrzuje certifikát renomované zkušebny cyclos-HTP.

V roce 2019 jsme v rámci vlastní studie sledovali u 100 nejprodávanějších cukrovinek a pochutin v Německu (podle společnosti Nielsen, sledováno za rok 2018*) hmotnostní poměr mezi obsahem a obalem – pro možnost srovnání vždy přepočteno na 1 000 gramů obsahu. Výsledek: Všech pět HARIBO produktů obsadilo mezi stovkou prodejních hitů přední příčky z hlediska malého množství obalového materiálu. Také z hlediska recyklovatelnosti obalů si naše produkty vedly dobře: Všech pět sledovaných HARIBO produktů bylo ze 100 procent recyklovatelných.

* Obchodní značky nebyly v žebříčku společnosti Nielsen jmenovitě uvedeny. Proto se výpočty vztahují na 76 jmenovitě uvedených produktů z TOP 100.

Obaly a recyklace

Recyklace použitých surovin v uzavřeném materiálovém cyklu patří k centrálním nástrojům minimalizace spotřeby zdrojů při současné velké úspoře energie. Princip materiálového cyklu má dva předpoklady:

  • funkční odpadové hospodářství (jako např. v Německu)
  • materiály, jako u nás např. obaly produktů, se musejí do recyklace dostat; a to roztříděné takovým způsobem, aby byly od sebe separované a mohly být zahrnuty do procesu recyklace.

Kvalita surovin zpětně získaných recyklací (tzv. recyklátů) jako výchozího materiálu neustále roste; v oblasti potravinářských obalů, která je silně regulována zákonnými předpisy, však zatím narážejí na své limity. To platí například pro znečištění materiálů během procesu recyklace, kterému je třeba zabránit – naprosto čistá separace jednotlivých druhů materiálů ze strany zpracovatele odpadu je podmínkou pro to, aby recykláty mohly být použity pro potravinářské obaly.

Velkou výzvu pro recyklaci představují nedostatečné kapacity pro zpracování odpadu, se kterými se ještě ve světě potýká celá řada zemí. Bez vytvoření těchto podmínek vyjdou recyklovatelné obalové materiály naprázdno.

Další vývoj našich obalů

Průběžně se snažíme o vylepšení našich obalů. Přitom sledujeme především tři cíle:

  • Redukce obalu
  • Další zvýšení recyklovatelnosti (tzv. design for recycling)
  • Alternativní materiály

Do jaké míry mohou být obaly z papíru nebo tzv. bioplastů alternativou, je hodnoceno rozdílně, stejně jako obecně využití biologicky odbouratelných a kompostovatelných plastů. Dokonce i organizace na ochranu životního prostředí dospívají k závěru, že tyto obalové materiály při současném stavu vědy a techniky z hlediska komplexního posouzení nemají menší dopad na životní prostředí než obalovém materiály vyráběné na bázi ropy.

Budeme však další vývoj technologií v tomto oboru pozorně sledovat, kontinuálně posuzovat možnosti případného uplatnění a v případě dostatečně přesvědčivých vyhlídek na úspěch je rádi otestujeme.