Základy našej zodpovednosti

Interné štruktúry, externé sprevádzanie, ako aj dialóg s našimi zainteresovanými subjektmi tvoria základ, na ktorom spočíva spoločensky zodpovedné podnikanie HARIBO.

Laptop stojí s veľkým červeným medveďom Goldbär na stole v kancelárii
Laptop stojí s veľkým červeným medveďom Goldbär na stole v kancelárii

Náš model pre zodpovednosť

Naša vedúca pozícia v segmente ovocného želé a pendrekov ide ruka v ruke so zodpovedajúcou zodpovednosťou. V spoločnosti HARIBO hovoríme o corporate responsibility, skrátene CR. Ich podstatné oblasti premietame do modelu našej zodpovednosti. Model HARIBO pre corporate responsibility zdôrazňuje štyri ťažiskové oblasti:

Úspech tvoria naši zamestnanci. Dobré pracovné miesta zaistené do budúcnosti sú pre spoločnosť HARIBO elementárne od roku 1920. Preto venujeme našu pozornosť okrem iného vzdelávaniu a zvyšovanie kvalifikácie. Spoločnosť: Pre nás znamená spoločnosť viac než len prispievanie na dobrú vec. Tvorí prostredie našich najdôležitejších zainteresovaných subjektov, v ktorom sa my ako podnik pohybujeme. Tým sa spoločnosť stáva priamo relevantná pre naše hlavné podnikanie. Naša zodpovednosť za životné prostredie je celkom konkrétne napojená na naše výrobné procesy. Náš nadradený cieľ je zanechať čo najmenšiu ekologickú stopu. Jadro našej zodpovednosti leží v kvalitných a bezpečných produktoch. Pritom v stredobode sú: Kvalita, transparentná informácia a otvorený dialóg s našimi spotrebiteľmi.

Zodpovedajúce štruktúry a procesy nám pomáhajú kontrolovať: Kde stojím s pohľadom na naše vlastné nároky? V akých oblastiach činnosti môžeme byť ešte lepší? Aké trendy alebo impulzy by sme mali zahrnúť do nášho plánovania?

Náš dlhodobý cieľ

Produkty HARIBO sa tešia už generácie veľkej obľube u mladých i starých. To je to jedinečné na našej zodpovednosti – za to ako rodinný podnik ručíme už storočie. Jadro našej stratégie corporate responsibility preto znie: Naším zodpovedným konaním chceme zaistiť aby sa spotrebitelia na celom svete aj v druhom storočí HARIBO radi a s dobrým svedomím rozhodovali pre výrobky z našej firmy.

Ak bude naše zodpovedné konanie posúdené z tretej strany, tým môžeme len získať. Externé hodnotenia môžu poskytnúť spoľahlivé informácie o tom, v ktorých oblastiach nášho podniku sa môžeme ešte viac angažovať. Aby sme vyhoveli našim vlastným požiadavkám na etické hospodárenie, sledujeme príslušné hodnotenia. V roku 2015 sa spoločnosť HARIBO rozhodla nechať vykonať nezávislou stranou rozsiahly audit – a pripojiť sa k celosvetovej iniciatíve auditu Sedex. Kontrolný štandard SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) je jeden z najrozsiahlejších konceptov auditu a vzťahuje sa na štyri centrálne oblasti (takzvané piliere):

  • pracovné štandardy
  • obchodno-etické štandardy
  • zdravotné a bezpečnostné štandardy
  • ekologické štandardy

Až na dva naše závody bol medzitým vykonaný audit vo všetkých výrobných závodoch HARIBO, v niektorých z nich už v druhom kole hodnotenia (reaudit). Do roku 2021 program SMETA úplne pokryje skupinu HARIBO.

Pre dodávateľský kódex HARIBO SMETA navyše predstavuje jeden z najdôležitejších prvkov.

Servis a dialóg

Mimoriadna spokojnosť s našimi produktmi je pre nás obzvlášť dôležitá, a preto spoločnosť HARIBO udržuje dialóg priamo so svojimi zákazníkmi – prostredníctvom našich digitálnych komunikačných kanálov a vlastných servisných oddelení našej spoločnosti. Otázky, nápady, spätná väzba k jednotlivým produktom a návrhy na zlepšenie sú vždy vítané, čo sa samozrejme týka aj otázok týkajúcich sa nášho spoločensky zodpovedného podnikania.