Zasluhujú dôveru – naše produkty

Len najvyššia kvalita a transparentnosť zaistia aj v budúcnosti náš najväčší majetok: dôveru našich spotrebiteľov.

Výrobný kotol s pracovníčkou
Výrobný kotol s pracovníčkou

Z výrobne cukríkov v Bonne sa vďaka veľkej dôvere našich spotrebiteľov stal medzinárodný hráč: Dnes sme prítomní na piatich kontinentoch. Denne opúšťa naše závody len 160 miliónov HARIBO Goldbären. Dve veci sa nezmenili: Zostali sme rodinný podnik. A naša nekompromisná požiadavka na kvalitu našich výrobkov platí ako predtým. Na týchto základoch sme mohli vyhovieť aj rastúcej zodpovednosti medzinárodného podniku na výrobu sladkostí.

Kvalita ako otázka postoja

Filozofia HARIBO „predovšetkým kvalita“ je od založenia našej spoločnosti v roku 1920 pevnou súčasťou našej hodnotovej normy. Excelentná kvalita pre nás nie je heslo, ale ako pevne ustanovená zásada sprevádza naše každodenné konanie. Začína pri vývoji produktov, ako aj používaní bezchybných surovín, ktoré pred ich spracovaním kontrolujeme prostredníctvom pravidelných laboratórnych analýz a kontrol príjmu tovaru. Naša požiadavka na excelentnú kvalitu pokračuje tým, že kontrolujeme každý jednotlivý procesný krok vo výrobe a podrobujeme ho prísnym kontrolám. Tým zaisťujeme vysokú bezpečnosť výroby. Ako výsledok sú produkty HARIBO, ktoré koncových spotrebiteľov presviedčajú svojou čerstvosťou, arómami a príchuťami, ako aj konzistenciou a vzhľadom.

Kvalita ako oblasť riadenia

Pozdĺž celého logistického reťazca až po služby spotrebiteľom vsádzame na dodržiavanie prvotriednej kvality. Preto spoločnosť HARIBO zriadila husto prepletený medzinárodný manažment kvality. Základom sú zákonné predpisy, ktoré platia vo výrobe potravín, ktorých dodržiavanie pravidelne a bez ohlásenia kontrolujú kompetentné úrady – ako napríklad aplikácia zásad analýzy rizík a monitorovania kritických kontrolných bodov (HACCP). Naša požiadavka ide ešte ďalej. Každý rok nechávame nezávislými skúšobňami certifikovať všetky výrobné závody podľa medzinárodne uznaných štandardov bezpečnosti potravín HARIBO FSSC 22000. Okrem toho náš audítorský tím pravidelne a tiež neohlásene kontroluje dodržiavanie rozličných parameterov – napríklad s ohľadom na receptúry, hygienu alebo postupy.

Ďalšie informácie týkajúce sa nášho manažmentu kvality nájdete tu.

K zodpovednej výrobe sladkostí patria nielen kvalitné suroviny (prísady), ako aj kvalitatívna, bezpečná výroba a distribúcia, ale aj transparentné informovanie spotrebiteľov. HARIBO ju poskytuje prostredníctvom početných kanálov, ku ktorým patria

Tak chceme našim spotrebiteľom umožniť, aby sa svojprávne rozhodli. K nášmu chápaniu transparentného informovania spotrebiteľov ďalej patrí náš dobrovoľný osobný záväzok oslovovať v reklame dospelých.

Výrobky HARIBO znamenajú momenty pôžitku, najvyššie požiadavky na kvalitu a zodpovednú výrobu. Toto platí od roku 1920 – a naďalej zostáva osobnou požiadavkou a prísľubom služieb nášho rodinného podniku.