V dobrej spoločnosti

Sme súčasťou spoločnosti. Preto chceme prispieť k jej rozvoju do budúcnosti.

Rodina stojí s nákupným vozíkom na parkovisku pred supermarketom
Rodina stojí s nákupným vozíkom na parkovisku pred supermarketom

Sme súčasťou spoločnosti, v ktorej ako spoločnosť pôsobíme. I naše okolie je veľmi pestré: Skupiny osôb, ktorých sa naša činnosť týka, majú voči nám svoje očakávania. Súčasťou zodpovednosti HARIBO je tiež zladiť tieto očakávania s našimi vlastnými a zohľadniť ich v našom konaní. Okrem toho tiež sami sledujeme cieľ prispieť svojím dielom k rozvoju nášho prostredia do budúcnosti.

Záväzok a rozvoj – spoločnosť HARIBO ako súčasť spoločnosti

Sociálna podniková príslušnosť je jednou z aktivít našej spoločnosti, pretože sme neoddeliteľne spätí s komunitnými štruktúrami v príslušných lokalitách.

Pomáhame pri tvorbe dialógu

Mnoho ľudí sa teší z našich produktov vo viac ako 100 krajinách. Už len z tohto dôvodu má náš záväzok aj sociálno-politický aspekt – napríklad vo verejnej diskusii o výžive a životnom prostredí. Spoločnosť HARIBO sa aktívne zapája do mnohých sietí a iniciatív v snahe pomôcť pri vytváraní udržateľných riešení kľúčových problémov. Niekoľko príkladov:

  • Iniciatíva za zodpovednú karnaubu (IRC)
  • Enactus, globálna sieť univerzít, študentov a partnerov spoločnosti pre trvalo udržateľný rozvoj
  • Iniciatíva pre viacsektorový Európsky pakt o plastoch (HARIBO UK)

Spotrebitelia – zodpovedná kvalita pre všetkých

Naši spotrebitelia sú – popri našich zamestnancoch – náš najdôležitejší zainteresovaný subjekt. Od roku 1920 sa spoliehajú na to, že od HARIBO dostanú kvalitné sladkosti. Od roku 1935 nám venujú svoju dôveru aj medzinárodne.

Dnes uspokojujeme potreby spotrebiteľov po celom svete s približne 1 000 rozličnými produktmi – a nepretržite dopĺňame našu ponuku o etablovaný ťažiskový sortiment. Spotrebitelia, ktorí napríklad uprednostňujú vegetariánske sladkosti alebo sladkosti so zníženým obsahom cukru, budú v HARIBO rovnako úspešní, ako takí, ktorí sa z náboženských dôvodov chcú zriecť rozličných prísad. Pre všetky produkty je spoločná naša konzekventná požiadavka na nezameniteľnú chuť HARIBO, ako aj typickú textúru.

Pre nás je rozhodujúce: Naši spotrebitelia sa budú môcť aj v budúcnosti spoľahnúť na kvalitné a zodpovedne vyrobené sladkosti HARIBO.

Integrácia a dialóg

Pre HARIBO je podstatná priama diskusia so spotrebiteľmi. Nikto nám nemôže lepšie povedať, čo očakáva od našich produktov. Preto vykonávame pravidelné ankety, testy a prieskumy trhu, aby sme spoznali želania a požiadavky. A: Prostredníctvom našich vlastných služieb spotrebiteľom, ako aj sociálnych sietí, si udržiavame priame spojenie s našimi koncovými zákazníkmi.

Dôvera – vždy sa musí nanovo zaslúžiť


V medzinárodnej spotrebiteľskej ankete „Most Trusted Brands“ obsadila spoločnosť HARIBO v kategórii „sladkosti“ v Nemecku aj v roku 2020 prvé miesto – 19-krát za sebou. Doklad dlhodobo rastúcej dôvery spotrebiteľov, ktorý chceme stále naďalej obhajovať aj zodpovedným predajom našich produktov .

Predaj – propagujeme svojím dobrým menom


Vytváranie dôvery potrebuje čas – a predpokladá nielen vysokú kvalitu výrobkov, ale aj ich zodpovednú propagáciu. Naše produkty sú pochutiny a nie základné potraviny. To v prvom rade znamená: Majú sa vychutnávať primerane. Pre reklamu si v roku 2016 spoločnosť HARIBO dobrovoľne predpísala jasné pravidlo. Naša reklama sa tradične orientuje na dospelých. Tento dobrovoľný osobný záväzok sa týka všetkých aspektov predaja produktov HARIBO.

Zákazníci – spoločné konanie

Naši zákazníci zaujímajú v procesnom reťazci HARIBO ústrednú pozíciu: Sú spojovacím článkom medzi nami a našimi spotrebiteľmi. Aj u nich získava trvalá zodpovednosť čoraz väčší význam.

Obchod s potravinami sa teraz nachádza v celkom osobitnej situácii: Pri svojich značkách môžu mať naši zákazníci sami vplyv na trvalú udržateľnosť. Pri výrobkoch ich dodávateľov, ktoré tvoria väčšinu ich sortimentu, sa musia spoľahnúť na to, že výrobcovia vyrábajú zodpovedne.

Prevzatie a dokumentovanie zodpovednosti

V roku 2015 sme sa rozhodli nechať vykonať audit výrobných závodov v súlade s medzinárodne uznávanou normou SMETA pre udržateľné a etické obchodné postupy. Takmer 90 % našich prevádzok už bolo skontrolovaných alebo prechádza druhým kolom auditu. Do roku 2021 bude celá skupina HARIBO v súlade s normou SMETA.

Zodpovedné správanie je tiež súčasťou kódexu správania dodávateľov spoločnosti HARIBO pre našich vlastných dodávateľov. A v neposlednom rade náš vlastný kódex správania reguluje všetky oblasti zodpovedných firemných procesov a obchodných vzťahov.