HARIBO ako zamestnávateľ

Našim zamestnancom preukazujeme ocenenie a rešpekt - a ponúkame im trvalú perspektívu v mezdinárodnom rodinnom podniku.

3 zamestnanci HARIBO pri diskusii pred stenou s lístočkami Posti-it
Zamestnanci HARIBO pri diskusii pred stenou s lístočkami Posti-it

Náš úspech sa zakladá na motivovaných a kvalifikovaných zamestnancoch, ktorí v súčastnosti pracujú v 33 závodoch v 26 krajinách. HARIBO ponúka pestré a náročné pracovné prostredie s udržateľnou, perspektívnou a vyspelou, a výnimočnou kultúru medzinárodnej rodinnej firmy.

Zodpovednosť pre HARIBO znamená predovšetkým: Rozvíjame náš podnik tak, aby sme mohli vytvárať pracovné miesta zaistené do budúcnosti. V súčastnosti zamestnávame v našich 26 medzinárodných výrobných a odbytových pobočkách viac ako 7 000 zamestnancov. V USA aktuálne vzniká ďalšia veľká výrobná prevádzka.

Rozhodujúce pre tento vývoj a pre našu slobodu rozhodovania aj v budúcnosti: HARIBO je nezávislý rodinný podnik. Medzičasom stoja na vrchole podniku členovia tretej generácie rodiny zakladateľa – a svoju pozornosť orientujú na spoľahlivé a príjemné zamestnanie. Pretože angažovaní, dlhoroční zamestnanci tvoria úspech HARIBO. Tak nás teší, keď sú s nami zamestnanci s nami po generácie spojení v rámci ich vlastných rodín. Popri tom HARIBO vzdeláva mladých ľudí v rozličných profesijných odboroch a angažuje odborníkov a vedúcich pracovníkom, ktorí prinášajú do podniku nové impulzy.

Chceme rásť spoločne. Absolútnou nevyhnutnosťou sú preto vhodné školenie a príležitosti na rozvoj pre našich zamestnancov. Kvalifikovaní zamestnanci sú koniec koncov zárukou úspechu našej spoločnosti.

Nováčikovia, mladí odborníci, špecialisti a manažéri majú k dispozícii rôzne možnosti školenia a rozvoja, ktoré sú špecifické pre jednotlivé krajiny a miestne požiadavky. Spoločnosť HARIBO samozrejme podporuje aj medzinárodné profesijné dráhy tých zamestnancov, ktorí majú záujem. Naším cieľom je byť jedným z najatraktívnejších zamestnávateľov v potravinárskom priemysle.